Overheidslasten voor wonen stijgen én dalen in 2018

Overheidslasten voor wonen stijgen én dalen in 2018
5 april 2018

Dit jaar zullen de kosten voor gas, water en licht stijgen. Waarom? Er moet 33% meer betaald worden aan precariobelasting, ook wel ‘ondergrondse belasting’ genoemd. Wat is het precies en hoe zit het met de rest van de woonlasten?

Ondergrondse leidingen

De precariobelasting is een heffing over het gebruik van ondergrondse leidingen, voor water en stroom bijvoorbeeld. De belasting wordt niet direct betaald door bewoners zelf, maar wordt geïnd bij de water- en elektriciteitsbedrijven, die het weer (indirect) doorbelasten naar hun klanten. Hierdoor is het niet duidelijk wat en hoeveel huishoudens precies moeten betalen.

Overgangsregeling

Onderzoeksinstituut COELO presenteerde recent het gestegen percentage precariobelasting, en meent dat de gemeenten door deze (indirecte) belasting wat meer inkomsten hopen te genereren. Dat geldt niet voor alle gemeentes: de precariobelasting is eigenlijk al afgeschaft, maar er geldt nog een overgangsregeling voor de dorpen en steden die vóór februari 2016 deze belasting al hadden ingesteld. Zij mogen zelfs nog tot 2022  blijven innen.

Inflatiepercentage

Toch is er ook goed nieuws: de stijging van de (overheids)lasten valt dit jaar mee. Een huishouden met een eigen woning betaalt in 2018 gemiddeld 0,8% meer belasting. Meer gedetailleerd: de gemeentelijke lasten stijgen met 0,7%, de waterschapslasten met 1,7%, terwijl de provinciale lasten niet stijgen (noch dalen). COELO laat in het onderzoek zien dat een meerpersoonshuishouden met koopwoning dit jaar gemiddeld €1312 aan overheidslasten betaalt. Alles bij elkaar betekent dit dat de stijging van de lasten onder de 1,6% inflatie blijft.

Blijf op de hoogte van de laatste rentewijzigingen

Meld u aan voor onze rentealerts.

Meer nieuws

Oorzaak kredietcrisis in beleggingen Amerikaanse woningmarkt vanuit China
Nederlanders lossen extra af op hypotheek

Ruim één op de vijf woningbezitters met een hypotheekschuld (22 procent) heeft de afgelopen twaalf maanden extra afgelost, naast de reguliere aflossing. Starters op de woningmarkt krijgen vaker financiële steun … lees meer

ABN Amro: ‘Rente stijgt naar 5%’

AMSTERDAM – Volgens de analisten van ABN Amro zal de Europese Centrale Bank de rente verhogen tot 5%. Naar verwachting zal dit percentage halverwege volgend jaar gehaald worden aldus de … lees meer

Variabele hypotheekrente zorgt voor stijgende maandlast
Kan de risico-opslag van jouw hypotheek omlaag?
Woningverkopen dalen sneller

HOUTEN – De situatie op de woningmarkt lijkt steeds erger te worden. In de eerste maanden van 2009 is de verkoop van nieuwe woningen steeds sneller afgenomen. Cijfers van de … lees meer

Over hypotheken

Woz waarde

De WOZ-waarde is de waarde die aan een woning is toegekend in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Op basis van de WOZ-waarde worden onroerendzaakbelasting en eigenwoningforfait berekend. Vanaf …