Overheidslasten voor wonen stijgen én dalen in 2018

Overheidslasten voor wonen stijgen én dalen in 2018
5 april 2018

Dit jaar zullen de kosten voor gas, water en licht stijgen. Waarom? Er moet 33% meer betaald worden aan precariobelasting, ook wel ‘ondergrondse belasting’ genoemd. Wat is het precies en hoe zit het met de rest van de woonlasten?

Ondergrondse leidingen

De precariobelasting is een heffing over het gebruik van ondergrondse leidingen, voor water en stroom bijvoorbeeld. De belasting wordt niet direct betaald door bewoners zelf, maar wordt geïnd bij de water- en elektriciteitsbedrijven, die het weer (indirect) doorbelasten naar hun klanten. Hierdoor is het niet duidelijk wat en hoeveel huishoudens precies moeten betalen.

Overgangsregeling

Onderzoeksinstituut COELO presenteerde recent het gestegen percentage precariobelasting, en meent dat de gemeenten door deze (indirecte) belasting wat meer inkomsten hopen te genereren. Dat geldt niet voor alle gemeentes: de precariobelasting is eigenlijk al afgeschaft, maar er geldt nog een overgangsregeling voor de dorpen en steden die vóór februari 2016 deze belasting al hadden ingesteld. Zij mogen zelfs nog tot 2022  blijven innen.

Inflatiepercentage

Toch is er ook goed nieuws: de stijging van de (overheids)lasten valt dit jaar mee. Een huishouden met een eigen woning betaalt in 2018 gemiddeld 0,8% meer belasting. Meer gedetailleerd: de gemeentelijke lasten stijgen met 0,7%, de waterschapslasten met 1,7%, terwijl de provinciale lasten niet stijgen (noch dalen). COELO laat in het onderzoek zien dat een meerpersoonshuishouden met koopwoning dit jaar gemiddeld €1312 aan overheidslasten betaalt. Alles bij elkaar betekent dit dat de stijging van de lasten onder de 1,6% inflatie blijft.

Blijf op de hoogte van de laatste rentewijzigingen

Meld u aan voor onze rentealerts.

Meer nieuws

Rente iets gedaald

De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in augustus 2007 gemiddeld 4,4 procent. Dat is 0,2 procentpunt minder dan in juli. In juni dit jaar bereikte … lees meer

NHG moet tijdelijk verhoogd worden

HOUTEN – Om de vastgelopen huizenmarkt weer op gang te krijgen moet het kabinet de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk flink verhogen. Vastgoedeconoom Piet Eichholtz van de Universiteit van Maastricht … lees meer

Extra aflossingen op hypotheek

Dit jaar lossen Nederlanders naar schatting voor meer dan 10 miljard euro extra af op hun hypotheek. Dat becijferde de NOS na een rondgang langs de grootbanken. Rendement Sparen levert … lees meer

Stagnatie woningmarkt duurt voort

HOUTEN – De stagnatie van de Nederlandse huizenmarkt duurt voort. In het eerste kwartaal van 2008 zijn er opnieuw minder woningen verkocht.  Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) lijkt … lees meer

Verkoop woningen halveert

HOUTEN – In de afgelopen maanden zijn de woningverkopen van de Landelijke Makelaars Verenging (LMV) gehalveerd. Ed van de Bijl, voorzitter van de LMV zei dit afgelopen zondag. Eerder verkocht … lees meer

Woningmarkt moet nu worden aangepakt
Over hypotheken

Oververzekering

Als het verzekerd bedrag hoger is dan de werkelijke waarde van het goed, bent u onverzekerd. Dit betekent vaak dat u teveel premie betaalt, want u krijgt nooit meer dan …