Overheidslasten voor wonen stijgen én dalen in 2018

5 april 2018

Dit jaar zullen de kosten voor gas, water en licht stijgen. Waarom? Er moet 33% meer betaald worden aan precariobelasting, ook wel ‘ondergrondse belasting’ genoemd. Wat is het precies en hoe zit het met de rest van de woonlasten?

Ondergrondse leidingen

De precariobelasting is een heffing over het gebruik van ondergrondse leidingen, voor water en stroom bijvoorbeeld. De belasting wordt niet direct betaald door bewoners zelf, maar wordt geïnd bij de water- en elektriciteitsbedrijven, die het weer (indirect) doorbelasten naar hun klanten. Hierdoor is het niet duidelijk wat en hoeveel huishoudens precies moeten betalen.

Overgangsregeling

Onderzoeksinstituut COELO presenteerde recent het gestegen percentage precariobelasting, en meent dat de gemeenten door deze (indirecte) belasting wat meer inkomsten hopen te genereren. Dat geldt niet voor alle gemeentes: de precariobelasting is eigenlijk al afgeschaft, maar er geldt nog een overgangsregeling voor de dorpen en steden die vóór februari 2016 deze belasting al hadden ingesteld. Zij mogen zelfs nog tot 2022  blijven innen.

Inflatiepercentage

Toch is er ook goed nieuws: de stijging van de (overheids)lasten valt dit jaar mee. Een huishouden met een eigen woning betaalt in 2018 gemiddeld 0,8% meer belasting. Meer gedetailleerd: de gemeentelijke lasten stijgen met 0,7%, de waterschapslasten met 1,7%, terwijl de provinciale lasten niet stijgen (noch dalen). COELO laat in het onderzoek zien dat een meerpersoonshuishouden met koopwoning dit jaar gemiddeld €1312 aan overheidslasten betaalt. Alles bij elkaar betekent dit dat de stijging van de lasten onder de 1,6% inflatie blijft.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Woningwet

Voorschriften voor de volkshuisvesting zijn opgenomen in de woningwet. De wet geeft voorschriften aan voor woningbouw en ook voor de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw.