Overgangsregeling BTW voor aankoop nieuwbouwwoning

5 juli 2012

HOUTEN – Er komt een overgangsregeling voor huizenkopers die voor 27 april dit jaar een nieuwbouwwoning hebben aangekocht, maar met de oplevering of betaaltermijn hiervan na 1 oktober duurder uit zouden zijn door de verhoging van het BTW-tarief van 19% naar 21%. De huizenkopers houden in dergelijke gevallen recht op het tarief van 19%. De vijf partijen van het begrotingsakkoord, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, hebben hiervoor een voorstel gemaakt.

Eind april sloten de vijf partijen een akkoord over de begroting voor volgend jaar, waar het verhoogde BTW-tarief vanaf 1 oktober onderdeel van is. Zij die voor 27 april het koopcontract tekenden van een nieuwbouwwoning welke zij na 1 oktober krijgen opgeleverd, hebben zich echter niet kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie.

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën liet in een debat over de fiscale uitwerking van het begrotingsakkoord weten dat een dergelijke aanpassing wat hem betreft geen enkel probleem is. De overgangsregeling zal zo’n 45 miljoen euro gaan kosten, kosten die onder meer gecompenseerd gaan worden door het schrappen van de lagere accijns op mousserende wijn.

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Leveringen buiten bestek

Leveringen buiten bestek zijn zaken die de aannemer niet levert maar waar hij wel werk voor verricht. Voor de aansluitingen op de nutsvoorzieningen moet hij bijvoorbeeld doorvoerhulzen in de fundering …