Onderzoek TU Delft: Hypotheeknormen Nibud zijn te streng

26 februari 2015

HOUTEN – De leennormen die het Nibud hanteert bij het bepalen van de maximale hoogte van een hypotheek zijn te star. Dit staat te lezen in een rapport dat de TU Delft vorige week presenteerde, in opdracht van de Nederlandse vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB).

Onderzoekers Peter Boelhouwer & Karel Schiffer stellen dat de huidige normen te weinig rekening houden met de individuele situatie van huizenkopers. Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt, Schiffer is oud-directeur van de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De te strenge normen leiden ertoe dat huizenkopers soms minder kunnen lenen dan zij in praktijk zouden kunnen dragen. Dit belemmert het herstel van de woningmarkt. 

De onderzoekers concluderen dat het Nibud arbitraire en betuttelende keuzes maakt. Hierbij doelen zij mede op de extra buffer die sinds 1 januari 2015 moet worden aangehouden vanwege 'mogelijk hogere persoonlijke onvermijdbare uitgaven'. Ook moet er dit jaar in financieel opzicht rekening gehouden worden met de eventuele komst van kinderen.

Boelhouwer en Schiffer pleiten voor een inkomenstoets die individueler is en rekening houdt met de specifieke situatie van huishoudens. Zo zou onder meer gekeken moeten worden naar inkomensontwikkeling, leeftijd en het opleidingsniveau van de leningaanvrager.

Het Nibud geeft in een reactie aan "met interesse kennis te hebben genomen van het essay". De organisatie heeft de afgelopen maanden vaker kritiek ontvangen vanuit de bouwsector. Het Nibud is echter van mening dat de huidige normen wel degelijk ruimte geven voor de individuele situatie en benadrukt dat de hypotheekverstrekker altijd de mogelijkheid heeft hiervan af te wijken, mits dit zeer goed onderbouwd wordt.

"Punt blijft dat bij het bepalen van een grens er altijd partijen zijn die het er niet mee eens zijn. Zo vinden banken de Nibud-percentages vaak te ruim en de bouwwereld vindt ze vaak te streng", aldus het Nibud.

Bron: Nu.nl

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bijleenregeling

De bijleenregeling is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2004. De regeling houdt in grote lijnen in dat een eigenwoningbezitter bij aankoop van een nieuwe woning geen nieuwe geldlening …