Onderzoek naar het voorkomen van gedwongen verkoop

5 augustus 2009

HOUTEN – Wanneer u uw hypotheek niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld in verband met een forse inkomensdaling, kan het soms verstandig zijn om uw woning te verkopen. Maar als dit gebeurt via een gedwongen verkoop, dan is de kans groot dat er een restschuld overblijft en u nog vele jaren moet betalen voor een woning die u niet meer bezit.

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting start samen met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning een aantal experimenten om gedwongen verkoop van woningen te voorkomen. Het doel van de experimenten is om te onderzoeken wat de samenwerking tussen woningcorporaties en banken kan betekenen voor woningeigenaren die hun woning gedwongen moeten verkopen.

Het Waarborgfonds ontvangt jaarlijks zo'n 1400 meldingen van betalingsachterstand en dit aantal neemt toe door de kredietcrisis. Normaal gesproken moet het Waarborgfonds in zo'n 1000 gevallen bijspringen.

In 2008 startte de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting op verzoek van corporatie Intermaris Hoeksteen al een onderzoek naar gedwongen verkoop. Deze verkenning toonde aan dat samenwerking tussen woningcorporaties en geldverstrekkers nuttig kan zijn.

In de experimenten treden banken en corporaties snel op bij betalingsachterstand en bieden onder meer budgethulp, uitstel van rentebetaling en vervangende huisvesting. De eerste uitkomsten van de experimenten worden volgend jaar verwacht.

Bron: Metro

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Aanvaarden

Aanvaarden is dat de rechten en plichten van de erflater overgaan op de erfgenaam indien deze de erfenis aanvaardt. De erfgenaam wordt dan automatisch eigenaar van de bezittingen en ook debiteur …