Onbeperkte OZB komt er toch aan

12 september 2007

AMSTERDAM – Het ziet er naar uit dat gemeenten aan het eind van het jaar toch onbeperkt onroerendezaakbelasting (OZB) kunnen gaan heffen. Dit ondanks felle protesten, van onder andere de Vereniging Eigen Huis.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het schrappen van de beperking van de tarieven van de OZB bij de Tweede Kamer ingediend. In het huidige systeem van de OZB zijn gemeenten gebonden aan een maximumhoogte van het tarief en mogen zij daarnaast jaarlijks niet meer dan een bepaalde procentuele verhoging toepassen als het tarief op of boven één van de huidige drempeltarieven ligt.

Beide maximeringen worden in het wetsvoorstel geschrapt. De regering streeft ernaar dat de wet tijdig vóór 1 januari 2008 in werking treedt, bij voorkeur uiterlijk op 1 december 2007.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Heffingsrente

Heffingsrente is rente die je moet betalen of die je krijgt over een uitstaand bedrag na een bepaalde datum. Dat gebeurt na 1 juli van het daaropvolgende jaar.