Nog geen massale toestroom verruimde NHG-hypotheek

20 augustus 2009

HOUTEN – Er is in juli nog niet massaal gebruikgemaakt van de onlangs verruimde voorwaarden rondom de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Er werden in deze maand slechts 63 woningen met een hypotheeksom tussen 265.000 en 350.000 euro gefinancierd met een NHG-hypotheek.

Dat is gebleken uit de op woensdag gepubliceerde cijfers van NHG. Het kabinet heeft vanaf 1 juli de kostengrens van de NHG verhoogd naar 350.000 euro om beweging in de vastgelopen woningmarkt te krijgen.

Ondanks de slechte start verwacht NHG dat de maatregel tot eind 2010 zal zorgen voor 15.000 tot 20.000 extra verkochte huizen. De verwachting van NHG is dat het effect van de verhoging wordt pas in de komende maanden duidelijker zichtbaar zal worden.

In Nederland hebben ongeveer 750.000 huishoudens een hypotheek met NHG. Hierdoor hebben ze de garantie dat als ze hun woning buiten hun schuld (werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, overlijden partner) met verlies moeten verkopen via een executoriale verkoop, NHG de restschuld zal aflossen.

Bij het afsluiten van de hypotheek draagt men daarvoor eenmalig een premie van 0,45 procent van de hypotheeksom af. De reserves van NHG bedragen inmiddels ongeveer 540 miljoen euro.

De NHG-hypotheek is de afgelopen 7 maanden erg populair gebleken. Bij de aankoop van een woning kozen 35.674 mensen voor een NHG-hypotheek. Dat is bijna evenveel als in dezelfde periode vorig jaar, terwijl het aantal woningtransacties met ruim 31 procent is gedaald. Momenteel worden drie op de vier verkochte woningen gefinancierd met NHG.

NHG ontving 340 declaraties in verband met gedwongen verkoop van woningen met verlies. Dat was 32 procent minder dan in dezelfde periode in 2008. Deze daling is volgens de organisatie met name het gevolg van een effectieve bestrijding van hypotheekfraude. De betalingsachterstanden van mensen met een NHG-hypotheek groeiden met ruim 19 procent naar 12.460 euro.

Sinds 1 juli hebben minder dan tien mensen gebruik gemaakt van de woonlastenfaciliteit van de NHG. Deze faciliteit houdt in dat mensen die hun hypotheeklasten niet meer volledig kunnen betalen, hun betalingsachterstand mogen laten oplopen tot een bedrag van maximaal 9 procent van de hypothecaire lening. NHG staat borg voor de extra lening. De betalingsachterstand moet wel ontstaan zijn buiten de schuld van de hypotheeknemer om, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Bron: ANP 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Privé clausule

Met een privé-clausule bepaalt een erflater of schenker dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. De privé-clausule noemt men ook wel uitsluitingsclausule.