Nog een hypotheek afsluiten in 2017? Vraag ‘m tijdig aan!

12 september 2017

Dit jaar kun je nog 1% extra lenen bovenop de waarde van je huis, in 2018 is de maximale hypotheek nog maar 100% van de woningwaarde. Klanten die in 2017 een hypotheek aanvragen, gaan ervan uit dat de regels van dat jaar nog voor hen gelden. Maar als de hypotheekaanvraag nog niet behandeld is ende offerte nog niet geleverd voor 1 januari, is dit niet het geval. Dit moet anders, zo vindt o.a. Makelaarsvereniging NVM.

Jaarwisseling

De dag dat je bank jou een hypotheekofferte aanbiedt, is bepalend voor de vraag welke hypotheekregels gelden. Zo is dat nu nog via de wet geregeld. Het zou dus zomaar kunnen voorkomen dat als je hypotheekverstrekker het heel druk heeft, de jaarwisseling geweest is vóór je de offerte binnen hebt. Dan gelden dus de nieuwe regels, en kun jij minder lenen dan je in 2017 had aangevraagd. Hierdoor kan in het ergste geval zelfs de aankoop van je (droom)huis niet meer doorgaan.

Hoe werd dit vorig jaar geregeld?

Van 2016 op 2017 gold precies hetzelfde probleem. Toen daalde de maximale hypotheek ook met 1%, van maximaal 102% van de woningwaarde in 2016, mocht je nog maar 101% in 2017 lenen. Er werd toen vanwege de grote drukte bij de banken een overgangsperiode ingesteld, in deze periode kregen de klanten nog een hypotheek volgens de 2016-normen. Dit jaar hebben ze iets dergelijks niet ingesteld.

Mogelijke oplossingen

Er wordt nagedacht over een meer duurzame oplossing voor het probleem, en er zijn al twee mogelijke oplossingen geopperd. De eerste, en meest werkbare oplossing is om niet meer het moment van de offerte bepalend te maken, maar het moment dat de hypotheek wordt aangevraagd. Hierdoor is de klant niet meer afhankelijk van de handelingssnelheid van een bank. Een andere oplossing is: alle hypotheekwijzigingen voor het nieuwe jaar bekendmaken in het voorgaande jaar op 1 september. Hierdoor is de klant op de hoogte van de mogelijke wijziging van bijv. zijn maximale hypotheek, als hij de aanvraag ‘laat’ doet.

Meer dan 16 weken in behandeling

De tweede oplossing, waarbij de wijzigingen op 1 september bekend moeten worden gemaakt, werkt onvoldoende. Dit omdat de gemiddelde doorlooptijden de laatste tijd erg hoog liggen. Naar aanleiding van een onderzoek van het Ministerie van Financiën, werd bekend dat 28% van de aanvragen meer dan 16 weken in behandeling is. Dit gaat vooral om de meer complexe hypotheekaanvragen.

Wat maakt een hypotheekaanvraag complex?

Een hypotheek krijgt kun je niet zomaar onderscheiden in ‘complex’ en ‘niet complex’. Wat we er wel over kunnen zeggen: De doorloop van een hypotheekaanvraag wordt ingewikkelder als je bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis koopt, een aanvullende starterslening hebt of ZZP’er bent. De hypotheekadviseur kan vaak wel enige druk uitoefenen op de betreffende bank, of in de aanvraag rekening houden met de werkdruk van bepaalde hypotheekverstrekkers. Toch ligt ook de complete verantwoordelijkheid niet in zijn/haar hand.

Een dringend verzoek

De eerder genoemde oplossing lijkt het meest voor de hand liggend: zorg dat de datum van de hypotheekaanvraag leidend wordt voor de geldende hypotheeknormen. Een groot advieskantoor en makelaarsvereniging NVM hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, met een dringend verzoek om de regels aan te passen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Bouwsomlimiet

Een bouwsomlimiet is het bedrag wat een te realiseren project maximaal mag kosten.