Nieuwe regels voor hypotheekverstrekking

24 maart 2011

HOUTEN – Per 1 augustus zullen strengere normen gelden voor het afsluiten van een hypotheek. Minister Jan Kees de Jager van Financiën schrijft maandag aan de Tweede Kamer dat consumenten op deze manier beschermt worden tegen overkreditering.

De maximale hoogte van een hypotheek zal beperkt worden tot 110% van de waarde van de woning. Het zal moeilijker worden om af te wijken van de inkomensnorm en maximaal de helft van de hypotheeksom mag aflossingsvrij zijn.

Bovengenoemde regelgeving staat beschreven in de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen, welke afkomstig is van de Nederlandse banken en verzekeraars. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal streng toezicht houden op de naleving ervan.

Minister de Jager verwacht niet dat deze nieuwe regels ertoe leiden dat minder mensen een huis kopen. Huizenkopers kunnen volgens hem nog steeds voldoende lenen voor de financiering van een nieuwe woning. De Jager ziet de nieuwe code als een goede balans tussen het beschermen van de consument enerzijds en het openhouden van de woningmarkt anderzijds.

 

Bron: nieuws.nl

Auteur: Youri Zwanepol

2 december 2010

HOUTEN – Binnen nu en twee maanden komen er nieuwe, strengere regels wat betreft hypotheekverstrekking. Minister van financiën, Jan Kees de Jager, geeft banken tot 1 februari de tijd om zelf die regels op te stellen. Eind januari zal gekeken worden waar de banken mee zijn gekomen en zal de minister in overleg met de Tweede Kamer beslissen hoe de regels precies worden ingevoerd.

Mocht het zo zijn dat de voorstellen van de banken niet in de smaak vallen, dan kan De Jager deze zelf nog aanscherpen middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dit alles schreef De Jager aan de Nederlandse Vereniging van Banken. Tevens heeft hij de ANvB vast om advies van de Raad van State gevraagd.

Eén van de vereisten is dat de banken ervoor zorgen dat leningen worden beperkt tot maximaal 112% van de waarde van de woning, met een verplichte aflossing tot 100% binnen de eerste zeven jaar. Tevens komen er voor de banken minder mogelijkheden om mensen meer te lenen dat bij hun inkomen past.

“Waar het mij omgaat, is dat de regels tegen ongewenste overkreditering worden aangescherpt. Dit is in het belang van de consument. Op welke wijze dit gebeurt vind ik minder belangrijk. Als de bescherming van de consument maar afdoende wordt geregeld”, aldus minister De Jager.

 

Bron: Telegraaf.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Borgstelling

Een borgstelling is een overeenkomst tussen een borg en een schuldeiser waarbij de borg zich verplicht een verbintenis van de schuldenaar na te komen, wanneer de schuldenaar zijn/haar verplichting niet nakomt. …