Nieuwe NHG-regels toch nadelig voor verzekeraars

28 november 2019

Recent zijn de regels van de Nationale Hypotheek Garantie aangepast, die voor meer gelijkheid op de hypotheekmarkt moesten zorgen. Nu blijkt dat banken lagere buffers kunnen aanhouden dan verzekeraars en dus een betere concurrentiepositie hebben. Dat moet anders, vinden ministers Hoekstra en Van Veldhoven.  

Gelijke behandeling

De inzet van de nieuwe NHG-regels was duidelijk: een meer gelijke behandeling voor banken en verzekeraars. Dit lijkt vooralsnog niet te zijn geslaagd: verzekeraars moeten nog steeds hoge buffers aanhouden voor de leningen met Nationale Hypotheek Garantie, terwijl die heel weinig risico met zich meebrengen. De verliezen bij een NHG-hypotheek zijn immers veel kleiner dan bij een lening zonder een dergelijke garantie.

Reactie op Baselregels

De ministers Wobke Hoekstra (Financiën) en Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hebben in een brief naar de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat ze samen met toezichthouder De Nederlandsche Bank gaan proberen dit verschil recht te trekken. De nieuwe NHG-regels waren een reactie op de nieuwste Baselregels voor financiële weerbaarheid.

Lagere buffer

In die Baselregels dreigde het voordeel wat banken van een NHG-hypotheek hebben, te vervallen. Daarom kwam de overheid met een nieuwe set NHG-regels, zodat zowel banken als verzekeraars een lage(re) buffer aan kunnen houden voor een dergelijke garantiehypotheek. Toch blijkt het voor een bepaalde groep verzekeraars anders uit te pakken.

Standaardrekenmodellen

Verzekeringsmaatschappijen die met standaardrekenmodellen werken om te bepalen hoeveel kapitaal ze aanhouden, moeten nog steeds een hoge buffer aanhouden. Verzekeraars als Achmea, Vivat en ASR werken hiermee, in dit geval flink in hun nadeel. Andere banken en verzekeraars werken met zogeheten interne rekenmodellen, daar kunnen de lagere buffers van de nieuwe NHG-regels wél worden aangehouden.

Wat is NHG ook alweer?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) houdt in dat de WEW garant staat voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Omdat de banken minder risico lopen wanneer iemand een hypotheek met NHG heeft, kun je als huiseigenaar dankzij de Nationale Hypotheek Garantie profiteren van een korting op de hypotheekrente. Deze korting kan oplopen tot 0,6% per jaar. In ‘ruil’ daarvoor, betaal je  0,9% van je hypotheekbedrag (uit eigen zak) aan het waarborgfonds. Daarnaast is er sprake van een kostengrens, tot €310.000 mag je in 2020 lenen met NHG.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Negatieve inkomsten eigen woning

Dit is het negatieve saldo inkomsten eigen woning dat ontstaat door de verrekening van het eigenwoningforfait met de betaalde hypotheekrente.