Nieuwbouwwoning komt vaak met veel gebreken

13 juni 2019

In 2018 werden bij oplevering van een nieuwbouwwoning gemiddeld 21 gebreken geregistreerd, zo maakte de Vereniging Eigen Huis recent bekend. Dat is precies evenveel als een jaar eerder, maar moet omlaag, vindt de VEH.

Verbeteropties

Bijna nooit wordt een huis helemaal zonder gebreken opgeleverd. Vaker moet zelfs de verhuizing worden uitgesteld omdat er grote mankementen zijn aan de nieuwe woning. Hoe zou hier verandering in kunnen komen? De VEH nodigt brancheverenigingen van bouwers uit om verbeteropties te bespreken. Daarnaast blijft ze gemeenten erop wijzen om bij aanbestedingen van bouwprojecten te letten op de kwaliteit die de bouwbedrijven leveren.

Krassen in de ramen

Wat zijn nou typische gebreken die veel voorkomen bij nieuwbouwwoningen? Slecht schilderwerk staat bovenaan de lijst, samen met verkeerd afgesteld hang- en sluitwerk en krassen in de ramen. Bouwkundigen komen vaak mankementen tegen in keukens en sanitair: lekkage door slechte kitnaden, muren die niet vlak zijn, loszittende tegels, krassen in het bad – noem maar op.

Meeste oplevergebreken in vrijstaande woningen

De meeste gebreken zijn redelijk makkelijk te voorkomen of te herstellen, maar in deze tijden van personeelsschaarste en hoge werkdruk lijken dit soort fouten haast onontkoombaar. In vrijstaande woningen vindt men gemiddeld de meeste oplevergebreken. Niet zo verwonderlijk, omdat dit vaak ook grotere huizen zijn dan andere woningtypen. Hier worden gemiddeld 29 mankementen aangetroffen bij oplevering.

Niet Best

In de afgelopen vier jaar is het aantal opleverfouten gemiddeld flink gestegen, van 15 naar 21, een stijging van maar liefst 40%. Vereniging Eigen Huis onderzocht ook in welke gemeenten de meeste opleveringsgebreken voorkwamen. In Best zijn kopers van een nieuwbouwwoning het meest de dupe met gemiddeld zo’n 34 gebreken.  

Afname

Afgelopen mei werd de Wet kwaliteitswaarborging aangenomen, waar de VEH heel blij mee is. Het houdt voornamelijk in dat bouwers vanaf 2021 ook verantwoordelijk zijn voor het herstel van gebreken die bij de oplevering over het hoofd zijn gezien. En dan maar hopen dat de personeelsschaarste verder afneemt en daarmee het gemiddelde aantal mankementen bij een nieuwbouwhuis.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Persoonlijk inkomen

Persoonlijk inkomen omvat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag). Bij gehuwden wordt …