Nieuwbouw woningen duurder

20 augustus 2007

VOORBURG – De marges in de bouw staan onder zware druk; de bouwkosten stijgen dit jaar met 8 à 10%, een stuk sneller dan de opbrengsten. Het zijn de conclusies van de (meest recente) Thermometer Koopwoningen; het halfjaarlijkse rapport waarmee NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, een cijfermatige impressie geeft van de woningmarkt.

In de eerste zes maanden van 2007 werden 15% minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde periode van vorig jaar. In combinatie met een stijging van de bouwkosten voorspellen de cijfers volgens NVB lagere marges, een groei van het aantal faillissementen in de bouw en een verder wegzakkende woningproductie tot ver onder het ambitieniveau van jaarlijks 80.000 tot 100.000 gereedgekomen huur- en koopwoningen van de regering.

Ondanks het forse woningtekort en de groei van het aanbod nieuwbouwwoningen, blijft de verkoop van koopwoningen achter. Oorzaak is een verdere verslechtering van de betaalbaarheid van koopwoningen. Nieuwe koopwoningen werden in het eerste halfjaar van 2007 4% duurder ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bestaande koopwoningen stegen zelfs ruim 5% in prijs. De gemiddelde verkoopprijs van alle verkochte nieuwbouwwoningen bedroeg in het 1e halfjaar van 2007 € 285.000,-.

De hogere kosten worden veroorzaakt door de opgelopen grondstofprijzen, aangescherpte overheidsregels en een toename van de loonkosten. "In de hele bedrijfstak van hoog tot laag is een tekort aan mensen", zei NVB-directeur N. Rietdijk in een toelichting.

Stabiliseert de hypotheekrente op het huidige niveau en blijven de prijzen even hard stijgen, dan zakt de betaalbaarheid van koopwoningen volgens de NVB de komende jaren naar het diepste punt in 26 jaar. “Oplopende rentes en stijgende prijzen gaan niet goed samen. Het maakt de markt kwetsbaar. Een lastenstijging van 50 tot 60% binnen twee jaar tijd poets je niet even weg,” aldus NVB in de toelichting op de nieuwste cijfers.

Een aantal grote gemeenten overwegen -nu de woningproductie zo stagneert- een bouwplicht in te stellen. Bij de uitgifte van de grond wordt dan bepaald binnen welke tijd de ontwikkelaar een woningbouwproject gestart en voltooid moet hebben. Oók als er geen zekerheid over de afzet van de woningen is. NVB vindt dit een slecht plan, omdat het de kern van de stagnerende bouwproductie niet oplost, maar het bedrijfsleven wel eenzijdig in financiële problemen brengt. 

"Het wordt nog lastiger voor starters om het geld voor een huis op te hoesten", aldus Rietdijk maandag. Nieuwe koopwoningen werden over de eerste helft 4 procent duurder ten opzichte van een jaar geleden.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Legator

De legator is de erflater die het testament heeft opgemaakt.