Nieuwbouw haalt komende jaren doelstellingen kabinet niet

27 januari 2020

Het Economisch Instituut van de Bouw voorspelt dat nieuwbouwwoningen de komende vijf jaar schaars gaan blijven. Dit heeft voornamelijk met de stikstofcrisis te maken. De EIB onderbouwde de voorspelde verwachtingen met de nodige cijfers.

Onhaalbaar doel

75.000 woningen wil het kabinet er per jaar bijbouwen, maar dit doel is met de crisis rondom stikstof onmogelijk te behalen, omdat er minder bouwvergunningen worden verleend. Pas rond 2022 zal het aantal nieuwbouwwoningen weer echt gaan stijgen, om in 2024 op 70.000 nieuwe huizen per jaar uit te komen, zo verwacht het EIB. Dit komt heel slecht uit met het toenemende aantal (eenpersoons)huishoudens en de (onverwachte) bevolkingsgroei.

Woningtekort

De huizenschaarste is steeds voelbaarder, in de afgelopen twintig jaar is er niet zo’n krapte op de woningmarkt geweest, zo bleek uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Inmiddels is er een tekort van zo’n 294.000 woningen in Nederland, terwijl de prijs van nieuwbouwwoningen maar blijft toenemen; ze zijn 38% duurder ten opzichte van vijf jaar geleden.

Toename en daling

In 2009 kwamen er nog 88.000 nieuwe woningen bij, maar in 2014 was dat aantal al bijna gehalveerd, naar 45.000. Twee jaar geleden was er juist weer een mooie toename naar 66.000, maar komend en volgend jaar wordt er juist een daling verwacht. Er worden waarschijnlijk zo’n 5% minder nieuwe huizen gebouwd. Dit komt voornamelijk door de stikstofcrisis, maar ook doordat er steeds strengere duurzaamheidseisen zijn, er gasloos gebouwd moet worden en er sowieso te weinig bouwlocaties beschikbaar zijn.

Even doorbijten

Maar vanaf 2022 wordt er door het EIB een grote inhaalslag verwacht, als men ‘nieuwe’ manieren heeft gevonden om vergunningen te verlenen. Van 2022 tot 2024 zal het aantal nieuwbouwwoningen dat wordt gebouwd jaarlijks gemiddeld met 7% groeien. Ook zal er dan ruimte komen om aan te slag te gaan met grote infrastructuurprojecten en zal de verbouwsector (van bijv. kantoren en scholen) ook een vlucht nemen. Nog even afwachten en doorbijten dus!

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Variabele rente

Bij variable rente wordt er geen rentevastperiode overeengekomen bij het aangaan van een hypotheek, maar betaal je steeds de dan geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken, die dus …