Nibud adviseert soepelere hypotheeknorm tweeverdieners

28 oktober 2015

HOUTEN – Tweeverdieners zouden volgend jaar een hogere hypotheek mogen afsluiten dan dit jaar. Maar het maximale hypotheekbedrag voor inkomens van onder de 40.000 euro zou juist iets omlaag moeten. Dat staat in het advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat maandag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het Nibud berekent ieder jaar per inkomensgroep welk hypotheekbedrag huishoudens maximaal kunnen lenen, zonder dat ze daardoor in financiële problemen zouden raken. Over de hele linie zijn er geen grote veranderingen voor volgend jaar, stelt het instituut. Huishoudens hebben in 2016 in hun budget nagenoeg evenveel ruimte voor hypotheeklasten als dit jaar. Daarom hoeven de hypotheeknormen voor volgend jaar niet drastisch gewijzigd te worden.

Het Nibud adviseert in het rapport om vanaf volgend jaar bij tweeverdieners het laagste inkomen voor de helft mee te laten tellen bij het bepalen van het zogenoemde financieringslastpercentage. Nu geldt nog dat het tweede inkomen voor een derde meegenomen mag worden. Dit betekent dat ervan wordt uitgegaan dat een relatief groter deel van het gezamenlijke bruto inkomen aan hypotheeklasten uitgegeven kan worden.

Het instituut stelt deze verruiming voor, omdat tweeverdieners er in netto inkomen op vooruit gaan ten opzichte van eenverdieners.  Het Nibud verwacht dat dit verschil alleen maar groter wordt. Dat komt bijvoorbeeld doordat de zogenoemde aanrechtsubsidie, de algemene heffingskorting voor de niet-verdienende of weinig verdienende partner, steeds verder wordt afgebouwd. Zo geldt voor partners waarbij de een 50.000 euro verdient en de ander 25.000 euro in beide scenario's dat zij volgend jaar 4 procent meer kunnen lenen dan dit jaar.

Vereniging Eigen Huis is blij met dit advies, omdat tweeverdieners volgens de belangenorganisatie dit jaar nog benadeeld worden. "Twee mensen die samen 60.000 euro verdienen, kunnen nu minder lenen dan een eenverdiener die in zijn eentje 60.000 euro verdient", aldus VEH. Overigens zeggen de percentages iets over wat een huishouden maximaal mag lenen, maar het is niet altijd verstandig om dat bedrag ook daadwerkelijk te lenen. Vaak betekent het dat mensen dan moeten bezuinigen op een hobby, vakanties of luxeproducten.

Hypotheekverstrekkers zijn verplicht om zich te houden aan de hypotheeknormen. Ze mogen er in bepaalde gevallen wel van afwijken, maar dan moeten ze dat wel goed onderbouwen. Doorgaans wordt het advies van het Nibud volledig overgenomen door de daarvoor verantwoordelijke minister, in dit geval minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok. De hypotheeknormen voor 2015 waren op advies van het Nibud versoberd ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Pro resto hoofdsom

De pro resto hoofdsom is de nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten.