NHG: Banken slordig bij hypotheekverstrekking

20 augustus 2009

HOUTEN – De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), heeft in 2008 41 procent van de aangevraagde schadeclaims afgewezen. Dat is ongeveer twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is uit het jaarverslag van de NHG gebleken.

Bij een executoriale verkoop van de woning waarbij de opbrengst lager is dan de hypotheekschuld, betaalt de stichting de restant schuld aan de geldverstrekker. In 2008 ontving het fonds aanvragen voor een bedrag van 32,7 miljoen euro, maar keerde het slechts 20 miljoen euro uit.

Directeur Karel Schiffer van de NHG zei dinsdag dat het bij de afwijzing in bijna alle gevallen ging om verliesdeclaraties waarbij de geldverstrekker niet zorgvuldig genoeg is geweest bij het beoordelen van de aanvraag van de hypothecaire lening. ,,Het meest populair is dat de geldgever vergeet een goede BKR-toets te doen. Een andere fout is dat de waarde van het onderpand niet deugt.''

De afgewezen declaraties hebben volgens Schiffer vooral betrekking op hypotheken uit de periode 2003 tot 2006, een tijd van grote concurrentie in de kredietverlening. Schiffer verwacht in 2009 minder declaraties van geldverstrekkers te hoeven afwijzen, omdat de processen bij banken sinds die periode verbeterd zijn.

Deze afwijzingen hebben overigens geen gevolgen voor de consument, de gevolgen liggen volledig bij de geldverstrekker aangezien deze niet zorgvuldig genoeg is geweest.

Bron: ad.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Jaarinkomen

Jaarinkomen is het brutobedrag wat je jaarlijks uit arbeid, vermogen, belangen en uitkering ontvangt.