Nederlandse woningbezitter zeer bewust bezig met financi

7 maart 2013

HOUTEN – Afgelopen week presenteerde ING Bank de resultaten van de ING Hypotheek Stresstest. Hieruit blijkt dat 65% van de woningbezitters in Nederland er financieel voldoende tot zeer goed voor staat. Een andere 32% zou er goed aan doen de financiële situatie eens nader te bekijken en te overwegen om te starten met aflossen of meer tussentijds aflossen. Bij 3% van de woningbezitters is accute aandacht voor de hypotheek en financiën echt noodzakelijk.

Via de website van ING kunnen woningbezitters door middel van bovengenoemde test snel en eenvoudig inzicht krijgen in hun persoonlijke financiële situatie rondom de hypotheek. In de afgelopen vijf weken is de test bijna 45.000 keer ingevuld. Hiervan gaf zo'n 70% aan het belangrijk te vinden om te weten hoe zij ervoor staan met de hypotheek die ze hebben. "Wij zijn erg blij om te zien dat zoveel woningbezitters zeer bewust bezig zijn met het in kaart brengen van hun persoonlijke financiële zaken" aldus Dennis Noordervliet namens ING Bank.

Zo'n 1 op de tien huizenbezitters geeft aan zich wel een zorgen te maken over het betalen van de maandlasten van de hypotheek, 16% maakt zich wel eens zorgen over een eventuele restschuld bij verkoop van de woning en 1% heeft zorgen vanwege het bezit van twee huizen.

Twee derde van de Nederlandse huizenbezitters zegt maandelijk geld over te houden en driekwart van de huizenbezitters een een financiële buffer achter de hand welke hoger is dan de NIBUD norm van €3.550,-.

Na het invullen van de Stresstest krijgen de woningbezitters een uitkomst te zien waarin die financiële aspecten in hun persoonlijke situatie genoemd worden waarvan het verstandig zou zijn om extra aandacht aan te besteden. Noordervliet: "De resultaten zijn gebaseerd op een inschatting van de consumenten zelf. Belangrijk is dat woningbezitters, als daar aanleiding toe is, in gesprek gaan met een hypotheekadviseur. Het kan bijvoorbeeld zinnig zijn om te starten met het aflossen van de hypotheek of om meer tussentijds af te lossen om een mogelijk restuschuld bij verkoop van de woning te verkleinen." 

Vanuit het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) worden verschillende diensten aangeboden om consumenten te ondersteunen in het op orde houden van hun financiële situatie. Voorbeelden hiervan zijn de Bufferberekenaar, Persoonlijk Budgetadvies en het maken van een Bespaarplan.

Bron: Fintool

 

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Retributie

Retributie is de betaling voor overheidsdiensten en is verschuldigd in verband met het gebruik dat men er van maakt. Een voorbeeld hiervan is leges voor een bouwvergunning.