Nederlandse huizenmarkt overgewaardeerd

11 april 2008

HOUTEN – Het Internationaal Monetair Fonds geeft aan dat de Nederlandse huizenmarkt overgewaardeerd is. Het IMF bracht deze stelling woensdag naar buiten en trok parallellen met de Amerikaanse huizenmarkt.

Minister Bos geeft aan de Nederlandse huizenmarkt onvergelijkbaar te vinden met de Amerikaanse huizenmarkt. Minister Bos: “Er bestaat in Nederland geen bloeiende markt voor risicovolle hypotheekleningen zoals deze die in Amerika de grondslag bleken te zijn van de financiële crisis. Daarnaast is er beter toezicht op deze markt. Wij zien in de huidige situatie geen aanwijzingen dat zich op de Nederlandse huizenmarkt zich een vergelijkbare crisis voor zal doen.”

Ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is het niet eens met de stelling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat op de Nederlandse woningmarkt sprake is van een speculatieve luchtbel. Volgens de vereniging laat het IMF in zijn studie veel zaken onbelicht. Dat heeft de NVM donderdag gemeld in een toelichting op de woningmarktcijfers over het afgelopen kwartaal. De NVM weersprak de conclusie van het IMF dat de Nederlandse huizenprijzen mogelijk 30 procent te hoog zijn.

“Het IMF houdt geen rekening met de hypotheekrenteaftrek, de bevolkingsgroei en de structurele krapte op de woningmarkt door de al jaren achterblijvende nieuwbouwproductie”, aldus Ger Hukker, voorzitter van de NVM. De vereniging spreekt van een “tekortschietende analyse”.

De NVM denkt zelfs dat de huidige kredietcrisis een positief effect kan hebben op de woningmarkt. Zo geeft de vereniging aan dat de betaalbaarheid van woningen in Nederland de afgelopen drie maanden is toegenomen, onder andere door de dalende hypotheekrente.

Toch heeft de onrust de Nederlandse woningmarkt niet helemaal onberoerd gelaten. Aangezien er in het eerste kwartaal van 2008 8 procent minder woningen verkocht zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met het voorgaande kwartaal daalden de verkopen van woningen zelfs met 12 procent.

De NVM erkent dan ook dat de crisis “onzekerheid” oplevert, zo zei Hukker. “Het consumentenvertrouwen is afgenomen onder invloed van de problemen op de Amerikaanse hypotheekmarkt en de daardoor ontstane kredietcrisis”, aldus Hukker.

Dat laat zich ook zien in de prijs die mensen willen betalen voor een woning. Een huis was in de eerste drie maanden van 2008 gemiddeld 0,4 procent duurder dan in het laatste kwartaal van 2007. In die periode werd nog een prijsstijging op kwartaalbasis genoteerd van 1,2 procent.

De NVM verwacht niet dat de huizenprijzen door de onrust zullen dalen. Voor 2008 rekent de vereniging op een toename van de huizenprijzen met 2 procent. In 2007 steeg de woningprijs met 4 procent.

Bronnen: minfin.nl en dft.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Woningdichtheid

De woningdichtheid is het aantal woningen per oppervlakte-eenheid, uitgedrukt per hectare. Er is een onderscheid tussen netto woningdichtheid (oppervlakte voor de tuinen, woningen, blokgroen en bijbehorende verharding) en bruto woningdichtheid …