Nederlandse huizenmarkt interessant voor buitenlandse belegger

21 augustus 2019

Een verrassing is het niet helemaal: onze – nog steeds heel krappe – woningmarkt is in trek bij buitenlandse investeerders. Populair zijn vooral de appartementen in de hoofdstad zowel als in diverse provinciale steden.

€5,6 miljard

Afgelopen jaar zijn de beleggingen in appartementen gegroeid met zo’n 35% (!) ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal werd er voor €5,6 miljard in Nederlands vastgoed geïnvesteerd, zo blijkt uit een onderzoek van vastgoedadviseur JLL. In heel Europa groeiden de buitenlandse beleggingen in vastgoed met ruim 40%, er werd in totaal €56 miljard geïnvesteerd.

Pensioenfondsen verdrongen

Traditioneel speelden vooral onze eigen pensioenfondsen een grote rol op de vastgoedmarkt, maar inmiddels zijn de rollen anders verdeeld. Bijna de helft van de beleggingen – 48% – in woon- en werkruimten bestemd voor verhuur, kwam vanuit het buitenland. Vooral veel Zweedse, Canadese en Aziatische investeerders pompen hun geld in de Nederlandse vastgoedmarkt.

‘Veilige’ investering

Het zijn veelal geen incidentele, korte beleggingen van een aantal rijke particulieren, maar juist grote, institutionele fondsen die voor een langere periode willen investeren. Niet voor niets! Voorlopig blijft er in steden nog wel een flink tekort aan huurwoningen. Daarnaast is het politieke klimaat hier dermate stabiel, dat dit soort grote investeringen redelijk veilig zijn.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Vervreemdingssaldo

Onder vervreemdingssaldo wordt verstaan de verkoopprijs van de oude woning verminderd met de eigenwoningschuld en de verkoopkosten.