Nederlandse banken bestand tegen schokken

16 december 2010

HOUTEN – Nederlandse financiële instellingen zijn bestand tegen schokken. Dit blijkt uit een onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat uitgevoerd werd op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. De voorlopige bevindingen van dit onderzoek werden woensdag bekend gemaakt door De Nederlandsche Bank (DNB).

“Nederlandse financiële instellingen zijn ogenschijnlijk in staat hun soliditeit te behouden. Niet alleen op basis van verwachte scenario’s. maar ook tegen extreme schokken waarop ze getest werden”, aldus het IMF. Het onderzoek was een vervolg  op de stresstesten welke de Europese toezichthouder CEBS in juli uitvoerde. Daar waar het CEBS destijds vier banken onder de loep nam, heeft het IMF nu zeven banken meegenomen in het onderzoek.

Het IMF stelt dat banken beschikken over hoge kapitaalbuffers, welke ruim boven de minimumeisen uitstijgen. Dit maakt dat de situatie in Nederland beheersbaar is.
Het rapport zal in de komende maanden nog afgerond worden. De resultaten zullen meegenomen worden in de consultatiemissie aan Nederland, welke jaarlijks in maart plaatsvindt.

Het IMF benadrukt tevens dat DNB, ten tijde van de crisis, haar toezicht op de Nederlandse financiële sector op de juiste manier heeft aangescherpt.
De banken hebben nu dan ook een goede uitgangspositie om aan de strengere kapitaaleisen te voldoen onder Bazel III. Dit mede dankzij de kapitaalversterkingen en verbeterde winstontwikkeling.

Het IMF bekeek tevens de geloofwaardigheid van de financiële toezichthouders, zoals DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De laatste jaren lag DNB onder vuur door het omvallen van de DSB-bank en de problemen omtrent het IJslandse Icesave. Daarnaast waren er problemen bij verzekeraars, zoals de woekerpolisaffaire. Volgens het IMF zit het nu wel goed met de geloofwaardigheid, mede dankzij interne maatregelen bij de toezichthouders. De manier van werken van DNB en de AFM wordt in het buitenland dan ook met veel interesse gevolgd.

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Pro resto hoofdsom

De pro resto hoofdsom is de nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten.