Nederlanders minste moeite met betalen hypotheek

26 september 2017

Het Economisch Bureau van de ING heeft in Europa een vergelijkend onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat huizenbezitters in geen land zo weinig problemen hebben met het betalen van de hypotheek, als in Nederland. Om wat voor percentages spreken we hier dan?

1 op de 25

In ons land heeft slechts 4% van de huiseigenaren moeite met het betalen van de hypotheek. Gemiddeld genomen heeft in Europa bijna 20% moeite met het opbrengen van de maandelijkse lasten. In buurlanden ligt dit percentage iets lager, maar toch nog een stuk hoger dan in Nederland: in België gaat het om 1 op de 6 huizenbezitters, en in Duitsland om 1 op de 9.

Waarom is dit percentage in Nederland zo laag?

De ING kan voorgaande cijfers goed verklaren. In Nederland gelden namelijk relatief strenge inkomensnormen. Op basis van het bruto-inkomen wordt bepaald hoe hoog de hypotheek mag zijn. Hierdoor blijven de risico’s voor huizenkopers beperkt. De 4% die wel in de problemen komt, heeft vaak te maken met het verlies van een baan of een echtscheiding.

Stijgende huizenprijzen

Het Economisch Bureau deed verder nog onderzoek naar de verwachtingen m.b.t. tot de woningmarkt. Driekwart van de Nederlandse huizenkopers gaat ervan uit dat de huizenprijzen dit jaar en komend jaar nog verder zullen stijgen. Zo’n 10% denkt zelfs dat de woningprijzen nooit meer zullen dalen. In buurlanden is die groep veel groter (en minder realistisch). In België denkt bijvoorbeeld 40% van de huizenbezitters dat hun woning nooit meer in waarde zal dalen.

Wil je ook tot die 96% van de huiseigenaren behoren die geen moeite heeft om zijn hypotheek te betalen? Laat je informeren door een van onze adviseurs!

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Executeur-testamentair

De executeur-testamentair is na het overlijden belast met de uitvoering van het testament. Hij heeft het beheer over de goederen van de nalatenschap, betaalt de schulden en mag om deze …