Nederlanders gaan het meest verstandig met geld om

8 augustus 2012

HOUTEN – Onderzoek naar 10 Europese landen in opdracht van ING Verzekeringen wijst uit dat Nederlanders het meest verstandig met geld omgaan. Ook blijkt dat de financiële keuzes van mensen in grote mate afhangen van de persoonlijkheid.

Het onderzoek toont aan dat Nederlanders het minste risico nemen waar het financiën betreft. Ze zijn meer visionair ingesteld dan andere Europeanen en kiezen meer met het hoofd dan met het hart, wat ertoe leidt dat ze relatief gezien het meest rationeel en verantwoord met geld omgaan en enkel vooraf berekende risico’s nemen. Ook blijkt dat sparen een vanzelfsprekendheid is voor de Nederlander, ruim 60% spaart. Dit is een aanzienlijk hoger percentage dan het gemiddelde van andere Europese landen. Schulden worden door Nederlanders echter minder belangrijk gevonden, een financieel extraatje wordt in veel gevallen niet gebruik voor het aflossen van eventuele schulden.

Evenals in de rest van Europa is de financiële intelligentie van Nederlanders in de afgelopen twee jaar afgenomen. Zo’n 78% van de Nederlanders heeft nog altijd grote moeite met het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen over sparen, rente en inflatie. Twee jaar geleden lag dit percentage nog op 68%. Deze percentages zijn echter niet slecht ten opzichte van andere Europese landen.

‘De financiële persoonlijkheid’ zegt iets over de mate waarin men keuzes maakt met het hoofd of met het hard, als het gaat om beslissingen aangaande financiën. Ook gaat het hierbij om de mate waarin men bereid is risico’s te nemen.

Waar het gaat om vakanties houdt 50% van de Nederlanders zich aan de vooraf gemaakt afspraken en plannen. Bovendien boekt men de vakantie het liefst ruim van te voren en wordt dikwijls vooraf een vakantiebudget vastgesteld waar men vervolgend niet of nauwelijks van afwijkt. Een reisverzekering wordt door 80% van de Nederlanders zeer belangrijk gevonden, terwijl dit gemiddelde in Europa op zo’n 55% ligt.

Bron: Fintool

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Belasting Box 3

In box 3 wordt het voordeel uit sparen en beleggen belast.¬†De Belastingdienst rekent een vast percentage van 4% van de¬†grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is de …