Nederland moet weer op terpen bouwen

18 maart 2008

Nederland krijgt door de klimaatverandering te maken met een grotere hoeveelheid water: de zeespiegel stijgt en er stroomt meer water door de rivieren. Om veilig te kunnen blijven wonen is een van de mogelijke maatregelen om hoger te bouwen.

Eind deze maand verschijnt hierover een VROM-rapport 'Aandacht voor Veiligheid' . De schrijvers van het rapport adviseren bouwterreinen in de toekomst op te hogen tot vijf meter boven zeeniveau.

Dijkverhoging
Volgens de onderzoekers is dijkverhoging alleen onvoldoende. Want zou dan een dijk doorbreken, zijn de gevolgen voor het gebied achter de dijken rampzalig. De woningen moeten daarom ook op verhoogde bouwgrond komen. Deze terpen zouden vervolgens onderling kunnen worden verbonden door dijken.

Nederland bouwt deze eeuw nog één tot anderhalf miljoen huizen. Het zand voor de ophoging moet uit de Noordzee komen. Voor de verhoogde nieuwbouw is drie keer meer zand nodig dan nu uit zee wordt gehaald.

Verlengde kust
Andere maatregelen tegen de stijgende zeespiegel zijn onder andere dijken verbreden om ze overstroombaar te maken, dijken verhogen, gebieden waar water- en natuurbeheer zó op elkaar zijn afgestemd dat sterke wisselingen in hoeveelheid water beter opgevangen kunnen worden -, rivieren omleiden en de kuststrook verbreden.

Minister Cramer is optimistisch over de maatregelen om Nederland te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. ,,Nederland heeft door de eeuwen heen met water om moeten gaan en dat kunnen we in de toekomst ook."

bron: vrom

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Passeren

Passeren is de handeling waarbij de betrokken partijen de akte(n) bij de notaris ondertekenen. De verkoper en geldverstrekker tekenen veelal per volmacht. Zo hoeven zij niet op het werkelijke moment …