Nationale Hypotheek Garantie iets duurder in 2010

17 november 2009

Per 1 januari 2010 wordt de borgtochtprovisie op een hypotheek die valt onder de Nationale Hypotheek Garantie iets verhoogd. De borgtochprovisie zal 0,55% van de lening bedragen waar deze nu 0,45% van de lening bedraagt.

In de NHG 'Voorwaarden en Normen 2010' is te lezen dat, naast de stijging van de borgtochprovisie, de kostengrens voor het aankopen van een woning ook in 2010 € 350.000,- bedraagt. Daarmee wordt de tijdelijke verhoging van deze grens die is ingezet in 2009 ook volgend jaar voortgezet. De kostengrens bij het oversluiten van een hypotheek blijft ook in 2010 € 265.000,-.

De borgtochtprovisie is het bedrag dat door de hypotheekgever wordt betaald aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). Het bedrag is belastingaftrekbaar en kan worden meegenomen in het totale hypotheekbedrag. Hierdoor komt de stijging van de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie neer op een marginaal bedrag.

De borgtochtprovisie wordt door het NHG gebruikt om bij een gedwongen verkoop van de woning een eventuele restschuld af te betalen. Doordat er dus een garantie is naar de bank toe dat het volledige hypotheekbedrag afgelost wordt bij een gedwongen verkoop, is het rentepercentage bij hypotheken onder NHG lager; de bank loopt immers minder risico.

De Stichting WEW berichtte eerder dit jaar dat het aantal verwachte gedwongen huisverkopen in 2010 waarschijnlijk een verdubbeling zal zijn ten opzichte van 2009. De stijging van de borgtochtprovisie kan een maatregel zijn om de beoogde kosten van de gedwongen verkopen in 2010 op te vangen.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Semi-bungalow

Een semi-bungalow is een bungalow met schuine kap.