Ministerie gaat hypotheeknormen vastleggen

18 oktober 2012

HOUTEN – Vanaf volgend jaar gaat het ministerie van Financiën bepalen welk bedrag banken maximaal mogen uitlenen voor een hypotheek. Dit schrijft minister van Wonen Liesbeth Spies in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze nieuwe gang van zaken hoopt men een einde te maken aan de huidige onduidelijkheid over de leennormen op de hypotheekmarkt.

Nog nog is het zo dat banken zelf hun normen vaststellen aan de hand van berekeningen van het budgetbureau Nibud. Vorig jaar bleek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) deze normen niet streng genoeg vond en dreigde met boetes als banken niet strenger zouden worden. Dit leidde tot een situatie van onduidelijkheid en irritatie. 

Een onafhankelijk instituut zal advies uitbrengen aan de minister van Financiën over de inkomenseisen voor hypotheken. Dit advies zal tot stand komenen na overleg met de AFM, De Nederlandsche Bank en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het ministerie van Financiën dient het advies uiteindelijk goed te keuren. 

Het is nog niet duidelijk of deze nieuwe gang van zaken ertoe zal leiden dan normen in de toekomst strenger of soepeler zullen worden. Volgens PvdA-Kamerlid Jacques Monasch schept het nieuwe systeem in ieder geval duidelijkheid. "Banken hebben steeds gezegd dat zij veel hypotheken niet verstrekken, omdat zij bang zijn voor boetes van de AFM. Nu er over de normen geen twijfel meer kan bestaan, kunnen er dus meer huizen verkocht worden", zegt hij in de Volkskrant.

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Centraal testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken. Het register biedt geen inzage in de inhoud van het …