Minister Dijsselbloem ziet weinig mogelijkheden versoepeling kredietregels

20 maart 2013

HOUTEN – Volgens minister Dijsselbloem van financiën zijn er weinig mogelijkheden om regelingen met betrekking tot het verstrekken van leningen te versoepelen. Het gaat hierbij om het door banken verstrekken van onder anderen hypotheken en ondernemerskredieten. Dit liet de minister woensdag weten in een debat omtrent kredietverstrekking, naar aanleiding van door verschillende Tweede Kamerfracties geuitte zorgen. 

Op dit moment heeft voornamelijk het midden- en kleinbedrijf (MKB) moeite met het verkrijgen van een lening bij banken. 

Volgens Dijsselbloem dragen die nieuwe eisen die aan banken gesteld zijn niet bij aan het op orde brengen van de financiële sector. Eveneens leidt de nieuwe regelgeving niet tot ruimere kredietverlening. Tegelijkertijd geeft de minister aan weinig ruimte te zien voor deregulatie om die kredietverstrekking weer op gang te brengen. In het bijzonder blijft hij staan achter de onlangs ingevoerde bankenbelasting, die volgens hem maar een klein deel van het probleem uitmaakt. Bovendien zegt hij geen 'budgettaire ruimte' te hebben om deze weer af te schaffen.

In bovengenoemd debat pleitte de PvdA voor meer ruimte voor banken om hypotheken te kunnen verstrekken aan huizenkopers. Hierin werd de partij gesteund door de VVD. De PvdA is van mening dat de gehele huizenamarkt op dit moment de dupe is van het door banken strikt toepassen van door de AFM opgelegde hypotheekregels.

"Er wordt weinig ruimte geboden voor hypotheken die op de persoon zijn toegesneden", aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. "Dit terwijl die ruimte er wel is en de AFM die wel wil geven. Nu zijn vooral starters en mensen die hun hypotheek willen oversluiten ehcter de pineut." 

Afgelopen najaar bleek opnieuw dat banken steeds huiveriger worden in het verstrekken van hypotheken, ondanks lagere hypotheekrentes. 

Nijboer merkt op dat banken vrezen voor een boete wanneer zij de regels overtreden. "Daarom moet minister Dijsselbloem van Financiën om de tafel met zowel de AFM als de banken om te kijken wat er mogelijk is om meer ruimte voor hypotheekverstrekking te scheppen."

 

Bron: Nu.nl

 

 

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Hypothecaire inschrijving

De hypothecaire inschrijving is de vermelding van een recht van hypotheek in het hypotheekregister, hierbij wordt ook vermeld aan wie dit is verleend en voor welk bedrag. Op het moment …