Meeste huiseigenaren rekenen op flinke overwaarde

14 mei 2019

ABN Amro bevroeg recent 1250 woningbezitters over hun prijsverwachtingen als ze hun huis zouden verkopen. Wat blijkt? 80% van de ondervraagden denkt zijn of haar paleisje met winst te kunnen verkopen. Slechts 10% ziet het somber in en verwacht juist verlies te maken.

In de grote steden

De bewoners van de drie grootste steden en de gemeenten eromheen verwachten, niet zo verwonderlijk, de meeste winst te maken. Hier zijn de woningprijzen het sterkst gestegen en wordt een winst tussen de €100.000 en €200.000 verwacht. Een kwart van de ondervraagden mikt op een dergelijke overwaarde.

Middensegment optimistisch

In het noorden en oosten van het land zijn er minder hoge winstverwachtingen. Hier is er sowieso minder druk op de huizenmarkt, dus liggen de verwachtingen heel anders. Uit het onderzoek bleek daarnaast dat woningeigenaren uit het middensegment het meest optimistisch zijn. Deze groep, 20% van de ondervraagden, hebben ooit tussen de twee en vier ton voor hun huis betaald, en voorzien een overwaarde van meer dan een ton.

50+’ers verwachten meeste winst

Qua leeftijdscategorieën lijken vooral de huizenbezitters boven de 50 jaar fors winst te gaan maken. Zij hebben de woning vaak al een langere periode in hun bezit en het huis aangekocht in een veel gunstiger tijd. Van de eigenaren rond de pensioensleeftijd, denkt zelfs 14% dat ze tussen de €200.000 en €300.000 winst gaan maken.

Meer dan een ton

Gemiddeld genomen verwacht de groep die winst gaat maken (de eerder genoemde 80%) een overwaarde van €128.000. De waarde van de woning is veelal toegenomen door de stijging van de huizenprijzen maar bijvoorbeeld ook doordat er veel is verbouwd en opgeknapt aan een woning.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Retributie

Retributie is de betaling voor overheidsdiensten en is verschuldigd in verband met het gebruik dat men er van maakt. Een voorbeeld hiervan is leges voor een bouwvergunning.