Meer nieuwbouw

1 december 2016

Voor bijna 14.000 woningen werd in het derde kwartaal van dit jaar een bouwvergunning afgegeven. Dat is ruim 31 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de kwartaalmonitor bouw. Het aantal ligt nog wel ruim onder het niveau van 2008. Toen werd voor bijna 22.000 woningen per kwartaal een vergunning verleend.

Uit een dieptepunt

Het dieptepunt was in 2013 met per kwartaal gemiddeld 6.500 bouwvergunningen. Een jaar later trok dit aantal aan tot bijna 10.000 woningen per kwartaal. Dit aantal groeide in de eerste twee kwartalen van 2015 verder, maar daarna daalde het aantal nieuwbouwvergunningen.

Kwartaalmonitor bouw

De kwartaalmonitor bouw geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector. In het derde kwartaal van 2016 was de bouw de sterkst groeiende bedrijfstak van de Nederlandse economie. Het vertrouwen van bouwondernemers is groter dan ooit. Ze zijn onder meer positief over de werkgelegenheid.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule voorkomt dat een geschonken of geërfd goed bij een schoonkind terecht komt. De erflater moet dan bepalen dat wat geërfd of gelegateerd wordt, niet zal vallen in de …