Meer nieuwbouw

25 januari 2017

De woningbouw draait op volle toeren. In 2016 zijn er bijna 54.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, ruim 11 procent meer dan in 2015. Sinds 2012 zijn er niet meer zoveel nieuwbouwwoningen bijgekomen. Vooral in Zuid-Holland wordt flink gebouwd, meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). In totaal staan er nu bijna 7,7 miljoen woningen in Nederland.

Nog niet op oude niveau

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen blijft nog wel ver achter bij de periode vóór de crisis. Tussen 2000 en 2009 werden nog gemiddeld ruim 76.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan de voorraad toegevoegd. Sinds 2010 daalde dit aantal flink. Het dieptepunt lag in 2014, toen slechts 45.000 nieuwbouwwoningen werden opgeleverd.

Relatief veel nieuwbouw in Utrecht

De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw in 2016 bedroeg 0,7 procent. Van de provincies nam in Utrecht de woningvoorraad door nieuwbouw met 1 procent relatief het sterkste toe. Gelderland, Flevoland, Noord Holland en Overijssel lagen met hun nieuwbouwuitbreiding eveneens hoger dan het landelijk gemiddelde. Voornamelijk in Limburg werden relatief weinig nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Amsterdam telt 6 procent totale woningvoorraad

In Amsterdam zijn 5.038 nieuwbouwwoningen opgeleverd, het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan bijna 428.000 woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad. In Nijmegen werden 1.209 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Het gaat om voorlopige cijfers, de definitieve cijfers worden in mei bekend gemaakt.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Koop-/aanneemsom

De koop-/aanneemsom is het bedrag waarvoor de projectontwikkelaar de grond plus de te bouwen woning verkoopt.