Meer maximaal lenen in 2017?

3 november 2016

Wie in 2017 een hypotheek wil afsluiten, kan in veel gevallen meer lenen dan dit jaar het geval is. Het Nibud heeft namelijk verruimde leennormen voor 2017 vastgesteld. Omdat komend jaar de inkomens stijgen en de koopkracht erop vooruitgaat, gaat de maximale hypotheek ophoog. Dat blijkt uit een brief van minister Blok aan de Tweede Kamer. Maar niet iedereen kan meer lenen.

Tweeverdieners meer

Voor tweeverdieners gaat de maximale hypotheek omhoog, omdat vanaf 1 januari 2017 het tweede inkomen meetelt voor 60 procent; nu is dat nog 50 procent. De ruimere norm voor tweeverdieners heeft te maken met belastingmaatregelen. In de toekomst moet het tweede inkomen volledig gaan meetellen.

NHG 10 jaar vast minder

Een uitzondering op de hogere maximale leningen vormen hypotheken met NHG en tien jaar vast. De bovengrens van NHG wordt per 1 januari 2017 verruimd naar 245.000 euro voor de aanschaf van een woning, maar de nieuwe financieringsnormen van het Nibud snijden in de maximale hoogte van een hypotheek met NHG en tien jaar vast. Dit omdat huizenbezitters met een hypotheek met NHG door de lage rente minder kunnen profiteren van hypotheekrenteaftrek. Volgens diverse hypotheekadviseurs kan een maximale hypotheek met NHG en tien jaar vast in 2017 in sommige gevallen zo’n 10.000 euro lager uitvallen.

Maximaal lenen

Volgens minister Blok leent lang niet iedereen maximaal: soms uit eigen overweging, soms omdat de bank restricties oplegt. Wie maximaal leent, moet zich afvragen of hij of zij nog voldoende inkomen heeft voor andere zaken. Op www.nibud.nl staat meer informatie over uitgavenpatronen.

Maatwerk

Ten slotte pleit minister Blok verder voor meer maatwerkhypotheken. Banken mogen afwijken van de standaardnormen, bijvoorbeeld voor ouderen, zzp’ers en startende ondernemers. In praktijk komt dit echter weinig voor.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Omzettingskosten

Omzettingskosten wordt ook wel oversluitprovisie genoemd. Maar deze provisie wordt door banken in rekening gebracht bij het opnieuw afsluiten van een hypotheek (tegen een lagere rente). Als een hypotheek alleen …