Meer lenen voor verbouwingen

23 december 2016

Nederlanders lenen vaker voor verbouwingen. In de eerste drie kwartalen van 2016 leenden Nederlanders gemiddeld 13.277 euro voor een verbouwing van hun huis. Dit is een stijging van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Ook het aantal leningen steeg met 12 procent ten opzichte van vorig jaar.

Meer en hoger

Dit blijkt uit een onderzoek van een intermediair in consumptief krediet. Voor het onderzoek zijn de 21.708 aanvragen van 2016 vergeleken met de 19.322 aanvragen in dezelfde periode in 2015. Hierbij is gekeken naar leningen voor verbouwingen.
Naast een stijging in het aantal leningaanvragen en een hoger gemiddeld leenbedrag, is het ook het aantal goedgekeurde aanvragen gestegen. In 2016 steeg dit van 19,3 procent naar 26 procent. Alles bij elkaar wijst dit op een sterk aantrekkende woningmarkt.

Waardeverhoging
Een mogelijke verklaring voor het toenemende aantal leningaanvragen en de stijgingen in leenbedrag, is de waardeverhogende functie die een verbouwing. Lenen om het huis te verduurzamen is nog niet erg in trek.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Voorlopige teruggave

Je kunt de belastingdienst verzoeken om een voorlopige teruggave als je verwacht dat de verschuldigde inkomstenbelasting lager zal zijn dan de op het loon ingehouden loonbelasting. De teveel ingehouden belasting …