Meer hypotheken met NHG

30 juli 2014

HOUTEN – Gedurende de eerste helft van dit jaar zijn 46.700 woningen gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is een stijging van 15% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Deze cijfers werden afgelopen maand bekend gemaakt door Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), de verstrekker van NHG.

Bovengenoemde toename is volgens het fonds een logisch gevolg van het herstel van de woningmarkt. Het aantal verliesdeclaraties is weinig veranderd. De eerste helft van 2013 waren dit er 2.281, het afgelopen half jaar waren dit er 2.265. De verwachting is dat het aantal verliesdeclaratie wel degelijk zal gaan toenemen, daar momenteel veel woningen met restschuld worden verkocht. 

Wanneer een hypotheek is afgesloten met NHG, neemt deze de restschuld over in het geval van een gedekte oorzaak. Denk hierbij aan het niet meer kunnen betalen van de hypotheek als gevolg van echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de voorwaarden omtrent NHG aangescherpt en wordt een restschuld minder snel overgenomen. Het is nog onduidelijk of dit zal betekenen dat er ook daadwerkelijk minder verliesdeclaratie zullen worden uitbetaald.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Onverdeelde eigendom

Tot aan het moment van een boedelscheiding is er sprake van onverdeelde eigendom. Daarna worden de bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren verdeeld. De boedelscheiding kan vastgelegd worden in …