Matige stijging huizenprijzen 2008

3 januari 2008

Houten – In 2008 zullen de prijzen van woningen in Nederland nog blijven stijgen, maar met mate. Stegen de huizenprijzen in de jaren negentig nog met 10 tot 15 procent per jaar, in 2008 zal deze stijging maximaal 3 procent bedragen.

De aanhoudende krapte op de woningmarkt en de stijgende hypotheekrente zullen in 2008 woningen moeilijker betaalbaar maken. De huizenprijzen blijven stijgen, in tegenstelling tot de meeste Europese landen, maar de stijging vlakt dit jaar wel af. Dit is de verwachting van zowel de grote hypotheekbanken als de makelaarsorganisaties.

De Rabobank is gematigd positief over de vooruitzichten voor de Nederlandse koopwoningenmarkt. De Postbank maakt zich ook geen grote zorgen, al verwachten beide banken een afvlakking van de huizenprijzen. Charles Kalshoven, hoofd van het Economisch Bureau van de Postbank, verwacht dat de gemiddelde huizenprijs in 2007 met 4,3% is gestegen en dat de prijsstijging in 2008 terugvalt naar 3%. Dit in tegenstelling tot de tweede helft van de jaren ’90 toen de huizenprijzen jaarlijks nog met zo’n 10 tot 15% stegen.

Dat de ballon op de woningmarkt niet uiteenspat, zoals in landen als Spanje en Groot-Brittanniƫ, heeft met name te maken met de afwezigheid van een normale marktwerking. De krapte op de huizenmarkt blijft volgens banken en makelaars de komende jaren bestaan door het achterblijven van de nieuwbouwproductie.

De woningprijzen zullen net als afgelopen jaren een probleem blijven voor starters op de woningmarkt. Naast de hoge aanvangslasten (zoals de ‘kosten koper’) zijn de hypotheeklasten door de stijgende rente de afgelopen tijd ook nog eens sterk toegenomen. Dit jaar zal de toename van de koopkracht van gezinnen over het algemeen onvoldoende zijn om deze stijgende lasten te compenseren. Kopers zullen daarom op zoek moeten in de lagere prijsklasse, waardoor de druk op dat segment alleen maar zal toenemen. Makelaarsvereniging NVM heeft bovendien berekend dat de woonlasten voor kopers de komende vier jaar met 17% zullen toenemen tegen 4,5% voor huurders. Deze stijging ontstaat onder meer door toenemende gemeentelijke lasten. De NVM vreest ook dat de kabinetsplannen om jaarlijks zo’n 100.000 woningen bij te bouwen niet haalbaar zijn. Volgens de makelaarsorganisatie zal dit streven in de praktijk vastlopen op stroperige besluitvormingsprocedures die tijdrovend en duur zijn.

Tot nu toe werd de druk op de woningmarkt voor een belangrijk deel ingegeven door gezinnen die een betaalbaar huis met tuin zoeken. Over veertig jaar zal echter aan 800.000 huishoudens extra een dak boven het hoofd geboden moeten worden. In 2050 zullen er naar verwachting bijna 1 miljoen meer alleenstaanden zijn dan nu. Verder is uit onderzoek van vastgoedontwikkelaar Bouwfonds gebleken dat de grootste verhuisbeweging pas op gang komt als de babyboomgeneratie op hogere leeftijd (75 plus) komt. Ouderen gaan niet, zoals voorheen, massaal kleiner wonen als ze de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

Op korte termijn is de grootste verhuisstroom te verwachten van alleenstaanden tot 65 jaar. Volgens Bouwfonds zal met de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens de druk op de goedkope woningvoorraad en de middencategorie koopwoningen alleen maar toenemen, vooral in de Randstad. Gebieden met een dalende bevolking, leegloop of een hoge vergrijzing zullen uiteindelijk te maken krijgen met een woningoverschot, met desastreuze gevolgen voor de waarde van woningen op die locaties.

bron: telegraaf.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Traditioneel gebouwde huizen

Traditioneel gebouwde huizen zijn woningen die worden gemetseld op de bouwplaats. Ook bij traditionele bouw kan men gebruik maken van prefab wanden, kozijnen en vloeren.