Matig optimisme over woningmarkt

7 januari 2020

Verschillende spelers op de huizenmarkt brengen eens in de zoveel tijd een rapport uit, waarin ze het vertrouwen van de Nederlanders in de woningmarkt becijferen. Begin dit jaar lijkt men voorzichtig positief, al slagen veel mensen er niet in een huis te kopen.

Voorzichtige stijging

Uit de Woonindex van ING bijvoorbeeld, die eens per kwartaal wordt uitgebracht, blijkt (wel wat minimaal) vertrouwen. De index kwam namelijk uit op 103, en volgens hun puntensysteem duidt alles boven de 100 punten op optimisme. In het derde kwartaal van 2019 lag de graadmeter nog op 102, dus er is sprake van een voorzichtige stijging.

Behoorlijk optimistisch?

Vereniging Eigen Huis heeft ook een eigen stemmingsindicator, die werkt met eenzelfde soort puntensysteem. Waar de door hen ondervraagde consument in het derde kwartaal nog neutraal was – niet negatief, maar ook niet positief met 100 punten – bereikte het vertrouwen in het laatste kwartaal een stand van 106 punten, behoorlijk optimistisch. Dit vooral als je het vergelijkt met 2018, toen nog zo’n 44% van de Nederlanders verwachtte dat er een crisis aankwam, met een flinke keldering van de woningprijzen tot gevolg.

Beschikbaarheid ontoereikend

Toch blijft het optimisme matig, want uit hetzelfde onderzoek van de VEH blijkt dat 44% van de Nederlanders het nu een heel slechte tijd vinden om een huis te kopen. Veel mensen wíllen wel een eigen woning, maar kunnen het niet financieren door de almaar stijgende huizenprijzen. Daarbij is het aantal beschikbare woningen dat wel binnen een betaalbare prijscategorie valt, ontoereikend om aan de vraag te voldoen.

Meer betaalbare woningen

Manager Wonen bij ING, Wim Flikweert, ziet vooral dat er één groep in het nauw komt: de starter. Minder dan de helft van deze groep kan een hypotheek afsluiten die hoog genoeg is om een huis naar hun keuze te financieren. Zou de oplossing kunnen liggen in het verruimen van de hypotheekregels? Zowel ING als de VEH denken van niet, het antwoord ligt juist in de bouw van meer betaalbare woningen. Maar of de overheid en nieuwbouwcorporaties daar nu op zitten te wachten?

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) houdt in dat Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Omdat de banken minder risico lopen wanneer …