Maatschappijen verlaging hypotheekrentes

26 juli 2007

HOUTEN – De Postbank heeft de hypotheekrente, voor renteperiodes 10 tot en met 20 jaar, verlaagd met 0,1%. In navolging hiervan verlagen een aantal geldverstrekkers ook hun hypotheekrentes.

De daling staat in contrast tot de rentestijgingen van de afgelopen maanden. De rentetarieven kunnen omlaag omdat er op de kapitaalmarkt minder vraag naar geld is. In navolging van de Postbank verlagen Generali, GMAC, Hypotrust, DBV, Bank of Scotland en Obvion ook enkele hypotheekrentetarieven.

Andere maatschappijen hebben nog geen renteverlagingen bekend gemaakt.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Pro resto hoofdsom

De pro resto hoofdsom is de nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten.