‘Los aflossingsvrije hypotheek af’

2 mei 2017

Een aflossingsvrije hypotheek? Dat kan in de toekomst voor financiële problemen zorgen. Steeds meer organisaties trekken aan de bel. Nu ook de AFM, Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder heeft het aflossen van deze hypotheken tot een speerpunt gemaakt in het jaarverslag.

De AFM voorziet de volgende problemen:

– Hoge maandlasten wanneer de hypotheekrente stijgt of na 30 jaar, als de periode van de hypotheekrenteaftrek verloopt.
– Vaak is het pensioen lager dan het laatstverdiende loon. Hierdoor kan een aflossingsvrije hypotheek voor geldproblemen zorgen.

Plan in samenwerking met banken

Hoeveel huizenbezitters een ‘problematische’ aflossingsvrije hypotheek hebben is niet bekend. De AFM heeft samen met een aantal banken een plan gemaakt om het aantal aflossingsvrije hypotheken in kaart te brengen en het aflossen te stimuleren. In Nederland zijn 1,1 miljoen huishoudens die hun hypotheek niet of slechts gedeeltelijk aflossen. Daarnaast is bij 200.000 beleggingshypotheken het vermogen op einddatum onzeker.

Eerdere maatregelen

In het recente verleden zijn al maatregelen genomen om het aantal aflossingsvrije hypotheken in te perken. Zo moet je tegenwoordig aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De hypotheek aflossingsvrij oversluiten kan tot maximaal 50 procent van de hypotheeksom. Je kunt vaker boetevrij aflossen. Banken hebben de mogelijkheden om boetevrij af te lossen verruimd. Bovendien geven ze vaak rentekorting bij een lage hypotheek in verhouding tot de woningwaarde.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Begunstigde

De begunstigde is degene die als rechthebbende op een verzekerd bedrag is aangewezen. Een gebruikelijke bevoordeling is in eerste instantie de verzekeringnemer en na diens overlijden:– echtgeno(o)t(e)– kinderen– erven van de …