Kwart miljard naar huisvesting starters en studenten?

11 november 2019

Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de woonbegroting. Er is €1 miljard beschikbaar gesteld om de woningbouw aan te jagen, maar hoe moet dit bedrag worden besteed? Groenlinks wil dat in ieder geval een kwart besteed gebruikt wordt om betaalbare huizen voor jongeren te realiseren.  

Slachtoffers van de wooncrisis

Groenlinks-Kamerlid Paul Smeulders legt aan RTL-Z uit waarom zijn partij tot dit voorstel is gekomen: ‘Starters en studenten zijn de grootste slachtoffers van de huidige wooncrisis. Steeds meer starters moeten thuis blijven wonen, ook al hebben ze een prima inkomen. Ze verdienen vaak net te veel voor een sociale huurwoning en te weinig om een huis te kunnen kopen.’ Dat komt natuurlijk ook door de bizarre prijzen op de particuliere huurmarkt.

Te weinig studentenkamers

Niet alleen woningen voor starters, maar ook studentenkamers zijn er veel te weinig (in de juiste prijsklasse). Tot 2026 verwacht de overheid een tekort van ruim 40.000 studentenkamers. Daar moet een oplossing voor komen, zo vindt Smeulders, en die ziet hij in de vorm van in ieder geval een kwart miljard. Hoe moet dat bedrag dan precies besteed worden?

Korte termijn

Groenlinks heeft wel een idee: zorg ervoor dat gemeentes en woningbouwcorporaties die aantonen dat ze op heel korte termijn (binnen 1 à 2 jaar) huizen voor starters en studenten kunnen bouwen een aanvraag indienen en zo gebruikmaken van een deel van die gereserveerde €250.000.000. Of de rest van de Kamer ook wat ziet in deze plannen, zal later vandaag blijken.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een mede-eigendomsrecht op het volledige flatgebouw en de daarbij behorende grond. Verder houdt het recht een exclusief gebruiksrecht op een bepaald deel van het gebouw: het appartement. Door …