Kwaliteit hypotheekadvies sterk verbeterd

28 oktober 2010

HOUTEN – Sinds 2007 is de kwaliteit van de hypotheekadvisering sterk verbeterd. Dit blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het percentage financiële dienstverleners waarbij de kwaliteit van het hypotheekadvies als ‘redelijk tot goed’ wordt bestempeld, is met 10% toegenomen, van 75% naar 85%. De toezichthouder ziet echter nog genoeg ruimte voor verbeteringen. De grote kwaliteitsverbetering van het hypotheekadvies wordt door de toezichthouder gezien als een stimulans voor verdere noodzakelijke verbeteringen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 21 financiële instellingen die hypotheekadviezen verschaffen. In totaal heeft de AFM 214 adviezen uitgebreid onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat:

  • Er minder sprake is van te hoge hypotheken;
  • oversluitadviezen meer passend zijn;
  • en de vermogensopbouw voor de aflossing van de hypotheek beter bij de risicobereidheid van klant past.

Als belangrijke oorzaak draag de AFM aan dat een groot aantal slecht adviserende dienstverleners, van de markt ijn verdwenen.

Dit is de tweede keer dat de AFM een dergelijk onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van hypotheekadviezen. In 2007 luidde de conclusie dat bijna driekwart van de onderzochte adviezen ‘redelijk tot goed’ genoemd kon worden. Het bleek toen nog relatief vaak mis te gaan met onder anderen oversluitadviezen, de hoogte van de hypotheek en de fiscale aspecten. Het aantal financiële dienstverleners dat zich bezighoudt met het geven van hypotheekadviezen is van ongeveer elfduizend in 2007 geslonken naar ongeveer negenduizend nu.

De toezichthouder vindt echter dat een heuse cultuuromslag naar ‘klantgerichte advisering’ nog plaats moet vinden. De Vereniging Eigen Huis sluit zich hierbij aan. Volgens de vereniging zou vooral de mentaliteit onder de hypotheekadviseurs nog moeten veranderen.

De Consumentenbond uitte echter scherpe kritiek op het onderzoek van de AFM. “Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 6 consumenten in 2009 geen goed hypotheekadvies kreeg, maar de toezichthouder zwijgt over de betekenis hiervan voor de benadeelden”. Volgens de bond zou de AFM ontevreden consumenten moeten helpen achterhalen of zij financieel zijn benadeeld.

 

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Premiekoopwoning

Een premiekoopwoning noem je ook wel sociale koopwoning. Voorheen heette dit een premie A woning. Het is een (eventueel nog te bouwen) woning waarvoor het Rijk in de vorm van …