Kunnen alle huizenkopers in 2018 tóch meer lenen?

23 oktober 2017

Jaarlijks maakt het budgetinstituut Nibud een doorrekening van de door het kabinet gestelde leennormen en stelt een advies op. Afgelopen week werd het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Wat is de belangrijkste conclusie?

Meer lenen?

Ondanks de strengere regels voor hypotheekrenteaftrek en de waarde van de woning (er kan 100% in plaats van 101% van de WOZ-waarde worden geleend), kunnen huizenkopers volgend jaar toch meer lenen voor een hypotheek. De aanhoudende lage rente én de verwachte loonstijging hebben hier een positieve invloed op. Maar geldt dit voor iedereen?

Alleen voor hoge inkomens?

Het Nibud gaat uit van een loonstijging van 2,2%. De huishoudens met een midden- of een hoog inkomen (van tenminste €45.000 per jaar), kunnen door de voornoemde opslag iets meer lenen. De leencapaciteit blijft voor lagere inkomens zo’n beetje gelijk, zo meent het budgetinstituut.

Lage inkomens de dupe?

Dat de huishoudens waar minder dan €45.000 wordt verdiend evenveel kunnen lenen als in 2017, is te snel geredeneerd, zo menen diverse hypotheekadviseurs. Want: die 2,2% loonsverhoging gaat lang niet op voor elk huishouden, er zijn er genoeg waarvan het loon komend jaar niet stijgen gaat. Houd je hier rekening mee, dan kunnen lage en middeninkomens volgend jaar 2% tot 3% minder lenen. Nét die paar duizend euro die het verschil kan maken in de aankoop van een woning.

 

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Annuïtaire hypotheek

Bij een annuïtaire hypotheek of annuïteitenhypotheek los je gedurende de looptijd van de hypotheek maandelijks een vast bedrag af. Je betaalt rente en aflossing. Bij een annuïtaire hypotheek los je gedurende …