Koop woning steeds vaker afgeblazen

9 oktober 2009

HOUTEN – Koopovereenkomsten voor woningen worden steeds vaker ontbonden omdat de kopende partij de hypotheek niet rond krijgt. De oorzaak hiervan is onder meer dat banken veel strenger zijn geworden bij het verstrekken van hypotheken. Dit zegt Ger Hukker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Volgens Hukker is het afgelopen kwartaal 6 procent van alle koopovereenkomsten weer ontbonden, ‘ruim een verdubbeling ten opzichte van vóór de crisis’, aldus Hukker.

‘Banken worden echt strenger bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. De verslechterde arbeidsmarkt speelt hierbij een rol. Zo zien wij steeds vaker dat banken bijvoorbeeld om diploma’s met cijferlijsten vragen als iemand een hypotheek wil afsluiten. Zo hopen ze te kunnen inschatten hoe groot de kans is dat iemand weer een baan vindt als hij wordt ontslagen en dus zijn hypotheeklasten kan blijven dragen.’

Bron: amweb.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Onroerende zaak

Onder onroerende zaak wordt verstaan de grond of een zaak die duurzaam verenigd is met de grond. Het begrip vastgoed wordt hiervoor ook wel gebruikt, maar heeft anders dan onroerende …