Komt er een subsidieregeling voor starters?

26 november 2020

In de jaren ’80 was er een voordelige subsidieregeling voor starters die een huis wilden kopen. Dat zouden we in deze tijden ook wel kunnen gebruiken, zo meent de Tweede Kamer. Daarom wordt er onderzocht of de zogenoemde premie-A-koopwoning in aangepaste vorm kan terugkeren in deze tijden van woningmarktkrapte.

Premiekoopwoningen

Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Julius Terpstra (CDA) constateerden recent in een motie dat steeds minder starters toegang hebben tot de woningmarkt. De prijzen liggen gewoonweg te hoog. Nu is dat op zich geen nieuws, maar wel wat er in de motie als mogelijke oplossing voor dit probleem werd voorgesteld. Een aangepaste versie van de premiekoopwoningen die in de jaren ’80 ontzettend populair waren onder starters.

Subsidie onder voorwaarden

Wat houdt die aangepaste versie in? De starter op de woningmarkt krijgt onder bepaalde voorwaarden een subsidie, daarvan moet een deel op termijn worden terugbetaald. De premiekoopregeling van de jaren ’80 was erg royaal, in die vorm zullen we de subsidie niet terug gaan zien. Hoe wel? Dat gaat naar aanleiding van de aangenomen motie worden onderzocht.

Bij zowel het CDA als de PvdA staat een dergelijke premiekoopregeling in het verkiezingsprogramma. Bij het CDA als een speciale starterslening die pas later moet worden terugbetaald, bij de PvdA als een premie die aan startende kopers wordt geschonken.

Hoe werkte de premie-A-koopregeling in de jaren ’80?

Een premie-A-koopwoning was een nieuwbouwhuis die speciaal bedoeld was voor mensen met een laag inkomen (maximaal 30.800 gulden per jaar). De woning zelf mocht maximaal 140.000 gulden kosten. De hoogte van de subsidie was afhankelijk van je precieze inkomen. In het eerste jaar kreeg je een maximale premie van 8400 gulden. Jaarlijks ging daar vervolgens 500 gulden vanaf. Om de twee jaar werd er een inkomenscheck gedaan en werd de premie eventueel naar beneden bijgesteld.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Recht van hypotheek

Het recht van hypotheek is een zakelijk recht op andermans registergoed, bedoeld om een vordering bij voorrang op de opbrengst van dat registergoed te verhalen. Het recht van hypotheek geeft …