Klant weigert inzicht belastingaangifte bij hypotheekaanvraag

9 december 2019

Toen in 2018 een zekere heer een hypotheek aanvroeg, werd ter beoordeling onder andere een kopie gevraagd van zijn belastingaangifte. Dat vond deze consument zo stuitend, dat hij eronderuit probeerde te komen. Dat lukte helaas niet, waarop hij zich wendde tot het financiële klachteninstituut Kifid.

Kopie belastingaanslag

Op meer dan één manier probeerde de klant onder het tonen van zijn belastingaangifte uit te komen. Hij had een hypotheekaanvraag bij de NIBC Bank gedaan en toen de vraag om de bewuste aangifte kwam, leverde hij eerst alleen een kopie van zijn belastingaanslag in. Dit was voor de bank niet voldoende om de hypotheek te kunnen verstrekken, waarop de consument met een gedeeltelijk onleesbaar gemaakte kopie van zijn belastingaangifte kwam.

Wbp geschonden?

De geldverstrekker ging natuurlijk ook niet akkoord met het ten dele onleesbaar gemaakte document. Uiteindelijk heeft hij zijn originele aangifte overhandigd aan de bank, waarna hij zonder verdere problemen de aangevraagde hypotheek kreeg. Toch was de consument niet tevreden, hij stapte naar het Kifid en eiste onder andere dat het klachteninstituut zich zou uitspreken tegen de bank, die volgens hem de Wet Bescherming Persoonsgegevens had geschonden.

Privé-vraag er helemaal uit

De principiële klant had nog meer eisen: de bank moest zijn belastingaangifte vernietigen en sowieso de hele procedure aanpassen, toekomstige klanten moesten volgens hem niet meer worden lastiggevallen met zo’n privé-vraag. Klachteninstituut Kifid heeft zijn eisen in behandeling genomen en op alle punten afgewezen. Op welke grond?

Zorgplicht

De Geschillencommissie van het Kifid onderbouwt dat een belastingaangifte juist nodige relevante info over de financiële positie van een klant laat zien. Waarom moet de bank zich zo druk maken om de ‘financiële positie’ van de consument? Dat is allemaal wettelijk vastgelegd in de zorgplicht door geldverstrekkers om te waken voor overkreditering. Verder kwam het aanpassen van de gehele procedure helemaal niet aan de orde, want daar mag het Kifid (omdat ze geen toezichthouder is) niet over beslissen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Gebouwde aanhorigheden

Gebouwde aanhorigheden zijn aanbouwen en bijgebouwen die bij een onroerende zaak horen. Voorbeelden hiervan zijn een schuur, garage en tuinhuis.