Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te
informeren.

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u meer informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze per mail of telefonisch bij ons opvragen.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid).

Over hypotheken

Negatieve inkomsten eigen woning

Dit is het negatieve saldo inkomsten eigen woning dat ontstaat door de verrekening van het eigenwoningforfait met de betaalde hypotheekrente.