Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te
informeren.

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u meer informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze per mail of telefonisch bij ons opvragen.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Over hypotheken

Financieel Adviseur

Een financieel adviseur is de schakel tussen de klant en de hypotheekverstrekker. De financieel adviseur analyseert net als een hypotheekadviseur de financiële situatie van de klant en geeft vervolgens een passend …