Klachteninstituut doet uitspraak over hypotheekzaken

20 juni 2017

Recent deed het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) uitspraak in een aantal boeiende zaken. Hypotheekrente.nl licht de zaken rond een al dan niet correct hypotheekadvies en een plotselinge verhoging van rente-opslag er even voor je uit.

Onduidelijke renteopslag

Er liepen twee afzonderlijke klachten tegen de ING en ABN Amro, ze hadden namelijk allebei in 2009 de renteopslag op een hypotheek verhoogd. Nu is dat op zichzelf niet strafbaar, maar volgens het Kifid waren de consumenten hier niet op de juiste manier van op de hoogte gebracht. Er was onvoldoende duidelijk gemaakt onder ‘welke omstandigheden, volgens welke mechanismen en in welke mate’ de renteopslag kon worden gewijzigd.

Bindend & niet-bindend

Daarnaast, misschien nog wel belangrijker: de consumenten zijn te laat geïnformeerd over deze opslag, waardoor het onmogelijk was nog over te stappen op een andere hypotheekverstrekker. De uitspraak in deze zaak luidt voor de twee banken hetzelfde: ze moeten de teveel betaalde rente terugbetalen aan de consument. Eén verschil is er wel: de uitspraak in de klacht tegen de ABN-Amro is niet-bindend, die van de ING wél.

Passend hypotheekadvies

Het Kifid deed uitspraak in nog een andere zaak: dit keer die van de consument tegen hun hypotheekadviseur. Vier jaar geleden hadden ze namelijk hun hypotheek omgezet van aflossingsvrij (met beleggingspolissen) naar een annuïteitenhypotheek (mét aflossingsvrij deel) op advies van een hypotheekadviseur. De consument ontdekte achteraf dat ze niet de goedkoopst mogelijke hypotheek hadden afgesloten. Reden om een klacht in te dienen bij het Kifid.

Niet altijd goedkoopste constructie

Op zijn beurt stelde de geschillencommissie dat er met dit advies niets mis was, tenslotte is een passend hypotheekadvies niet altijd de goedkoopste constructie. Rekening houdend met de situatie en de wensen van de klant kan een goedkopere, maar meer risicovolle hypotheek juist niet passend zijn.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert over het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland. In het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR worden betalingsverplichtingen van consumenten vastgelegd die een krediet, …