Kansrijken bereid te verhuizen naar slechte wijken

3 augustus 2007

ROTTERDAM – Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau lukt de integratie van minderheden het beste wanneer kansrijke Nederlanders verhuizen naar slechte wijken. Animo hiervoor lijkt aanwezig: slechts eenderde van de kansrijke Nederlanders zegt nooit te willen verhuizen naar een slechte wijk. Dit blijkt uit het continue onderzoek Woonkennis van USP Marketing Consultancy onder ruim 1.100 woonconsumenten.

Bijna 7 op de 10 van deze Nederlanders (67%) staat daarmee, in potentie, open om te verhuizen naar een nieuwbouwwoning of gerenoveerde woning in een slecht bekendstaande wijk. De woning  dient  wel  volledig  afgestemd  te  zijn  op  de  woonwensen  van  de  zogenaamde  kansrijke Nederlanders. De belangrijkste randvoorwaarden zijn: de aanwezigheid van een tuin (37%), een goede bereikbaarheid van de wijk (37%) en een eigen parkeerplaats (34%).

In eerste instantie lijken kansrijke Nederlanders zeer afstandelijk te staan ten opzichte van het verhuizen naar slechte wijken: spontaan zegt slechts 6% van de kansrijke Nederlanders hier op voorhand bereid toe te zijn. Echter op het moment dat men zelf de voorwaarden van de verhuizing mag bepalen, zegt nog maar 33% niet bereid te zijn naar een dergelijke wijk te verhuizen. De woning dient echter volledig afgestemd te zijn op de woonwensen van deze groep. De belangrijkste voorwaarden die men stelt zijn: de aanwezigheid van een tuin (37%), een goed bereikbare wijk (37%) en een eigen parkeerplaats (34%). Opvallend is dat lagere woonlasten (koopwoning 18%, huurwoning 13%) en subsidies (15%)) relatief minder belangrijke voorwaarden blijken te zijn.  

Opvallend zijn ook de verschillen tussen subdoelgroepen. Zo wil bijna een kwart (24%) van hoger opgeleiden alleen verhuizen wanneer het gaat om een centrumlocatie. Rijkere Nederlanders (netto maandinkomen meer dan (€ 3.500) zijn daarentegen gevoeliger voor het kunnen bepalen hoe de vormgeving en het buitenaanzicht van de woning eruit gaat zien: voor ruim 2 op de 10 rijke Nederlanders (21%) is dit één van de voorwaarden om te verhuizen. Ook is het voor 21% belangrijk dat er nog meer rijkeren/hoger opgeleiden naar de wijk verhuizen.

Kansrijke Nederlanders zijn over te halen om te verhuizen naar een slecht bekendstaande wijk. Voorwaarde om specifieke doelgroepen in beweging te krijgen is het inspelen op hun belangrijkste en onderscheidende/unieke woonwensen. Deze wensen variëren echter vaak per regio en locatie, waardoor het altijd belangrijk blijft om per locatie de specifieke woonwensen in kaart te brengen. 

Bron : USP Marketing Consultancy bv  

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Contractuele aansprakelijkheid

Op grond van de aannemingsovereenkomst is de aannemer contractueel aansprakelijk. In de model koop-/aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld voor welke termijn de aannemer na oplevering van het pand aansprakelijk is voor …