Kamermeerderheid voor provisieverbod

8 juni 2011

HOUTEN – Een ruime Kamermeerderheid waaronder in ieder geval VVD, PvdA, CDA en D66 steunt de plannen van minister Jan Kees de Jager van financiën met betrekking tot de invoering van een provisieverbod bij financieel advies. Dit bleek dinsdag tijden een debat in de Tweede Kamer.

De Jager wil het verbod in 2013 laten ingaan. Wanneer tussenpersonen geen provisie meer ontvangen van banken of verzekeraars zullen zij onafhankelijker kunnen werken, zonder dat zij beïnvloed worden door de hoogte van de verschillende provisies. Nu nog bestaat de kans dat adviseurs in de verleiding komen hun klant niet het beste advies te geven, maar het advies waar zij zelf de meeste provisie aan overhouden.

Het provisieverbod maakt tevens dat adviseur en consument kunnen onderhandelen over de prijs van de dienstverlening. De Jager verwacht dat de consument ook kritischer zal worden wanneer deze zelf rechtstreeks betaalt voor het advies.

Gedoogpartij PVV staat sceptisch tegenover het provisieverbod. Kamerlid Teun van Dijck zegt te vrezen voor dure adviezen met als gevolg dat consumenten het internet zullen afstruinen opzoek naar goedkopere, maar mogelijk slechtere, adviezen of rechtstreeks bij bank of verzekeraar terechtkomen. Ook kunnen er negatieve gevolgen zijn voor de 10.000 financieel adviseurs in Nederland. Nu al draait een derde van hen verlies en zijn er veel faillissementen. Tevens gaf van Dijck aan waakzaam te willen zijn voor een “tsunami aan regelgeving”.

CDA en VVD hebben aangegeven dat zij graag zouden zien dat uitvaartverzekeringen buiten het provisieverbod zullen vallen. De Jager voelt hier eigenlijk niets voor, maar toen CDA-kamerlid Elly Blanksma dreigde een motie in te dienen, zegde hij wel toe er nog eens naar te kijken er er in een Kamerbrief op terug te komen.

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Gouden handdruk

Bij ontslag heeft een ex-werknemer vaak recht op een financiële schadeloosstelling. Een Gouden Handdruk is een soort schadevergoeding voor de werknemer voor de geboden loyaliteit, gederfde inkomsten en gemiste pensioenopbouw.