Hybride hypotheek

De hybride hypotheek wordt ook wel de spaar/beleggingshypotheek genoemd. Het biedt de zekerheid van een spaarhypotheek en de flexibiliteit van een beleggingshypotheek. U betaalt een vast bedrag per maand en over een deel daarvan ontvangt u een rente die gelijk is aan uw hypotheekrente (vgl. spaarhypotheek). Het andere deel van de maandpremie wordt in verschillende beleggingsfondsen belegd. U bepaalt zelf welk deel u gegarandeerd spaart of risicovol belegt. U maakt volledig gebruik van de renteaftrek, kunt beleggingsrisico's tijdelijk vermijden en maakt kans op een hoog rendement. Wel is de hypotheekrente veelal iets hoger dan bij een leven- of beleggingshypotheek.

De belangrijkste kenmerken van een Hybride Hypotheek zijn:

  • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd, je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden;
  • Je hebt vaste maandelijkse lasten. Deze bestaan uit rente en premie;
  • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering;
  • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet;
  • Het rendement is (naar keuze) niet, gedeeltelijk of geheel gegarandeerd;
  • De premies worden belegd in units met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden, waaronder een hypotheekrentefonds;
  • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen en je hebt de mogelijkheid om binnen de verzekering te switchen van sparen naar beleggen en andersom;
  • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt vast;
  • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde "universal-life principe".
  • Vraag nu vrijblijvend een advies aan voor een (hybride) hypotheek!

Over hypotheken

Partneregistratie

Ongehuwden kunnen zich formeel als partners laten registreren. Deze partnerregistratie heeft, op een paar zaken na, dezelfde uitwerking als een huwelijk. Het wordt ook geregistreerd partnerschap genoemd, dit is sinds …