Effectenhypotheek

Bij een effectenhypotheek is sprake van een combinatie tussen een aflossingsvrije hypothecaire geldlening en  een verpande effectenportefeuille. Men belegt zelf rechtstreeks in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen. Deze hypotheekvorm brengt het risico met zich mee dat men niet weet of verkoop van de portefeuille aan het einde van de looptijd genoeg opbrengt om de gehele hypotheek af te lossen. In tegenstelling tot een beleggingshypotheek worden er bij een effectenhypotheek geen kosten ingehouden om de polis en/of verzekering te bekostigen. Men kan er binnen deze hypotheekvorm voor kiezen om eenmalig een bedrag in te leggen bij aanvang wat belegd zal worden, of om periodiek een vast bedrag op de beleggingsrekening te storten. In beide gevallen groeit het bedrag op de beleggingsrekening gedurende de looptijd toe naar het doelvermogen. Het doelvermogen is het bedrag dat men aan het einde van de looptijd hoopt af te lossen op de hypotheek vanuit de beleggingsrekening.

 

Voordelen van de effectenhypotheek:

  • het hefboomeffect dat optreed bij eenmalige inleg met geleend geld kan leiden tot compensatie van de te betalen hypotheekrente;
  • men belegt zelf en is dus geen kosten verschuldigd aan een verzekeraar;
  • men kan profiteren van eventuele rendementen op de aandelenmarkt.

Nadelen van de effectenhypotheek:

  • het is onzeker of (het beoogde deel van) de hoofdsom aan het einde van de looptijd ook daadwerkelijk kan worden afgelost;
  • men loopt een relatief groot financieel risico doordat de waarde van de effectenportefeuille kan dalen, de rente kan stijgen en de waarde van de woning kan dalen;
  • de effectenportefeuille moet, in het geval van gefinancierde eenmalige inleg, wel genoeg rendement opleveren om de te betalen rente te compenseren.

 Vraag nu vrijblijvend een advies aan over een effecten(hypotheek)!

Over hypotheken

Overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Deze verzekering zorgt ervoor dat bij overlijden van de verzekerde een bepaalde som geld wordt uitgekeerd. Deze verzekering wordt vaak in combinatie met een hypotheek afgesloten.┬áMet …