Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek spaart men gedurende de gehele looptijd om uiteindelijk aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te lossen. Het sparen gebeurt op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Gedurende de looptijd wordt er niet afgelost op de hypotheek, er wordt dan ook al die tijd rente betaald over het gehele hypotheekbedrag.  Daarnaast legt men iedere maand geld in op de rekening en betaalt men risicopremie voor de met de hypotheek afgesloten risicoverzekering. Bij gelijkblijvende hypotheekrente blijven de bruto en netto hypotheeklasten gedurende de gehele looptijd gelijk.

 

Voordelen van de bankspaarhypotheek:

  • de zekerheid dat aan het einde van de looptijd (het beoogde deel van) de hoofdsom wordt afgelost;
  • het effect van renteveranderingen op de maandlasten wordt gedempt doordat de hoogte van de hypotheekrente gelijk is aan de hoogte van de spaarrente;
  • Geen standaard overlijdensrisicoverzekering;
  • constante maandlasten.

Nadelen bankspaarhypotheek:

  • moeilijk over te sluiten omdat dit negatieve financiële consequenties met zich meebrengt;
  • relatief hogere hypotheekrente.

Vraag nu vrijblijvend een advies aan over de bankspaarhypotheek!

Over hypotheken

Onderhandse aanbesteding

Bij een onderhandse aanbesteding vraag je enkele door jou geselecteerde aannemers om een offerte. Je meldt dit ook aan alle partijen en stelt hen bij voorkeur op hetzelfde moment het …