Hypotheekrenteaftrek onder de aandacht

14 augustus 2008

Houten – Volgens Henk Brouwer, de directeur van de Nederlandsche Bank, zijn er drastische maatregelen nodig om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken. De hypotheekrenteaftrek is daarbij een onderdeel van discussie.

Volgens Brouwer is er sprake van achterstallig onderhoud op de woningmarkt, en is het van belang in te grijpen omdat deze een cruciale bepaler is van de economie. “De instrumenten die ooit zijn ingevoerd werken volgens de topman op de huidige woningmarkt niet meer.” Brouwer doelt daarbij op de strakke regulering van de huurmarkt en de aftrek van de hypotheekrente. Een brede stapsgewijze aanpak, met aandacht voor vraag, aanbod, kopen, huren en alle fiscale aspecten die daarbij komen kijken, is onontbeerlijk.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek
Uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers willen dat de aftrek van de hypotheekrente blijft bestaan. Slechts een minderheid wil dat de aftrek verdwijnt.

Van degenen die op CDA en VVD stemmen pleit 12% voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Bij de PvdA-stemmers is dat 23%, bij de GroenLinks-aanhang 35%.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Perceel

Een perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelde eigendomsrecht. Heeft iemand een stuk grond waarvoor hij voor een deel een ander …