Hypotheekrenteaftrek blijft ongemoeid

9 februari 2009

HOUTEN – Ondanks de economische slechte tijden en de volgens het kabinet noodzakelijke “onorthodoxe” maatregelen, wordt er volgens Balkenende niet aan de hypotheekrenteaftrek getornd.

Bij het bestrijden van de gevolgen van de financiële crisis wereldwijd wordt niets uitgesloten, lieten Balkenende en Wouter Bos vorige week vrijdag nog weten. De dag erna meldde de premier dat de hypotheekrenteaftrek ter discussie stond. Grote schade zou worden toegebracht aan de woningmarkt wanneer de hypotheekrenteaftrek verlaagd zou worden, waardoor de economische situatie juist zou verslechteren in plaats van verbeteren.

Minister Bos wil op voorhand echter nog niets uitsluiten. Een groep topambtenaren hebben van Balkenende en Bos de opdracht gekregen alle mogelijke maatregelen onder elkaar te zetten. Bos heeft daarbij benadrukt dat de ambtenaren geen belemmeringen zijn opgelegd, zodat zij alle opties om de overheidsfinanciën op orde te houden en de economie te stimuleren zullen bekijken. “Inclusief het politiek onwaarschijnlijke”, zei Bos vrijdag. Een hogere AOW-leeftijd of het snijden in de AWBZ-zorg zijn mogelijke pijnlijke maatregelen die ter sprake zullen komen. Op langere termijn zouden deze maatregelen namelijk veel geld op leveren, waardoor het minder noodzakelijk zou zijn om nu te bezuinigen.

Het CDA verdedigde tijdens de kabinetsformatie het behoud van de hypotheekrenteaftrek nog fors. De beperking van de hypotheekrenteaftrek kan ook miljarden besparen op termijn. De ChristenUnie en PvdA zien wel mogelijkheden voor aanpassingen aan de hypotheekrenteaftrek. Bos waarschuwde vorig najaar overigens wel voor onnodige onrust onder huizenbezitters door de discussie over hypotheekrenteaftrek op gang te brengen in deze economische crisis.

Bron: metro

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Transportakte

Door middel van het opmaken en inschrijven van een transportakte vindt levering van een registergoed plaats. De transportakte wordt daarom ook wel akte van levering genoemd. Deze akte moet worden …