Hypotheekmarges terug op niveau

8 juni 2011

HOUTEN – Vorige week presenteerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de langverwachte resultaten van het onderzoek naar de hypotheekmarkt. De belangrijkste uitkomst luidt dat de hypotheekmarges weer op hetzelfde niveau zijn als voor de financiële crisis en er geen reden is om aan te nemen dat grote banken prijsafspraken maakten.


Sinds de belangenbehartiger najaar 2010 aankondigde dat dit onderzoek er zou gaan komen, begonnen de toen extreem hoge marges van hypotheekrente te dalen. Begin dit jaar lagen deze weer op het niveau van voor de crisis, aldus de NMa in het rapport.

Deze gedaalde marges worden door de NMa gezien als het bewijs voor het goed functioneren van de hypotheekmarkt. Volgens de NMa zijn ze veroorzaakt door de toename van concurrentie op de hypotheekmarkt, voornamelijk doordat het marktaandeel van verzekeraars, waaronder Aegon, toenam. Tevens bemerkt de NMa dat de maatschappelijke commotie rond de hoogte van de hypotheekrentes wel eens voor de nodige druk op de banken zou kunnen hebben gezorgd, wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat deze hun marges hebben gematigd.

Opvallend is dat er in het rapport geen vergelijking gemaakt wordt met de rentemarges in andere Europese landen. Dit terwijl de NMa in een tussenrapportage in november nog meldde dat de marges die banken in Nederland verdienden op de hypotheekmarkt sinds medio 2009 historisch hoog waren ten opzichte van de marges in andere Europese landen. Deze vergelijking is echter niet in het eindrapport verwerkt, iets wat voor kritiek zorgde van onder anderen Vereniging Eigen Huis en De Consumentenbond. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) daarentegen, is overwegend positief over het NMa-rapport. “Nederlanders betalen een faire prijs voor een hypotheek” aldus de NVB.

De Nederlandse hypotheekmarkt wordt gedomineerd door de grote Nederlandse banken Rabobank, ING en ABN/Fortis. De grote Nederlandse banken berekenen gemiddeld hogere hypotheekrentes, vandaar dat de NMa de consument zou willen aanraden zich goed te laten adviseren en meerdere opties met elkaar te vergelijken. Op deze manier zou men flink kunnen besparen op de hypotheekkosten.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

BKR Toetsing

De geldgever is verplicht om op grond van de WFT de informatie die een cliënt verstrekt over lopende schulden te toetsen. Deze toetsing doet men bij het Bureau Krediet Registratie …